Lederkrise i Økokrim

LEDER: Hvis Eva Joly har så mye som femti prosent rett i sin kritikk av Økokrim, bør Økokrimsjef Einar Høgetveit spørre seg om han kan fortsette i stillingen. Men det er uhørt at Joly av egeninteresse trer inn i statsrådsrollen og refser en av departementets etatsjefer, skriver redaktør Magne Lerø.

Eva Joly mener Økokrim kan takke seg selv for mangelen på ressurser, og tar et oppgjør med Økokrims ressursbruk. For halvannet år siden, da den nye hvitvaskingsloven kom, forutså hun kapasitetsproblemene i Økokrim.

– Jeg vil ikke blande meg inn i Økokrims interne disposisjoner, men vi så problemet. Vi skaffet pengene. Likevel ble det ikke fulgt opp. Det er leit for Norges anseelse i dette arbeidet. Man kan ikke leve med at næringslivet investerer 100 millioner kroner uten at Økokrim øker sine ressurser. Det er ulevelig, sier Joly til Dagens Næringsliv. Hun hevder at Økokrim ikke har brukt de midlene de har fått til en effektiv styring av hvitvaskingsteamet, og synes det er bittert at midler til fire stillinger øremerket hvitvaskingsteamet ikke er brukt som forutsatt.

Bakgrunnen for kritikken er rapport fra den internasjonale organisasjonen Financial Action Task Force (FATF), hvor Økokrims hvitvaskingsteam blir sterkt kritisert. Mangel på ressurser og uholdbare datatekniske løsninger er årsaken til at Økokrim får strykkarakter. I går ble det kjent at lederen for hvitvaskingsenheten, Cathrine Lund, slutter. Hun understreker at hun slutter fordi hun har fått et annet spennende jobbtilbud, men bekrefter overfor VG at de har for få ansatte og et datasystem som ikke er godt nok.

Økokrimsjef Einar Høgetveit imøtegår kritikken fra Joly, og sier alle de fire nye stillingene ble besatt i løpet av 2004. Han sier at han også har brukt en del penger på å utvikle et nytt datasystem for hvitvaskingsmeldinger.

Joly ble hentet til Justisdepartementet som spesialrådgiver av statsråd Odd Einar Dørum (V) i 2002. I departementet ble Joly, som tidligere var forhørsdommer i Frankrike, satt til å lede et prosjekt mot hvitvasking og korrupsjon. I september begynner hun i ny jobb i Utenriksdepartementet, der hun vil fortsette arbeidet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet.

Eva Joly vil ikke ha på seg at Norge er blant de dårligste i klassen når det gjelder å bekjempe internasjonal økonomisk kriminalitet. Når Økokrim slaktes i en internasjonal vurdering, rammer det både Einar Høgetveit, Eva Joly og justisminister Odd Einar Dørum – og dermed hele regjeringen. I regjeringens langtidsplan fram mot 2007 står det at «arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet skal prioriteres høyt».

Er det Einar Høgetveit som skal ha skylden? Makter han ikke å prioritere ressursene riktig? Eller er bevilgningene til Økokrim så knappe at man ikke rekker over alt man burde?

I den tiden Høgetveit var sykemeldt fungerte Erling Grimstad som sjef for Økokrim. Han sa i fra om at bevilgningene til Økokrim var for knappe i forhold til de oppgaver Økokrim var pålagt. Det ble Høgetveits oppgave å roe det hele ned. En etatssjef må forsøke å tilpasse aktivitetsnivået etter de midler man får. Det er det Høgetveit har forsøkt.

Han burde antagelig stått på hardere og sagt fra tydeligere om hva man ikke maktet å gjøre. Nå må han finne seg i at Eva Joly gjør ham til syndebukk. Økokrim har for få ressurser. Men det er også grunn til å stille spørsmål ved om Einar Høgetveit utøver den «hand on»-ledelsen som situasjonen krever. Han blir litt for passiv og defensiv som Økokrimsjef.

Men at en prosjektleder i Justisdepartementet rykker ut mot en etatssjef på den måten Eva Joly gjør, er uhørt. Det er statsrådens ansvar å refse sine underordnende. Selv om det handler om hvitvasking, er det ikke fritt fram for Eva Joly til å slenge rundt seg med etatskritikk.