Tillitskrise for Grøholt og Arnkværn

LEDER: Timeglasset er i ferd med å renne ut for Knut Grøholt og Harald Arnkværn. Nå må de komme på offensiven, rydde opp og legge grunnlaget for et bedre samarbeid internt i Vinmonopolet, skriver redaktør Magne Lerø.

Det har gått mange måneder siden vinimportør Ekjords ulovlige smøring av ansatte ved Vinmonopolet ble avdekket, men ennå har ikke Vinmonopolets ledelse maktet å rydde opp. De interne forholden er verre enn noen sinne. Nå har begge fagforeningene gjort det klart at de ikke har tillit til direktør Grøholt, ifølge Dagbladet. Kritikken skal også ramme HR-direktør Noris Vik Olausson og it-direktør Thore Nylund. Styreformenn Harald Arnkværn går heller ikke fri. Grunnen er at Arnkværn godkjente at advokat Erling Grimstad, som etterforsket smøreskandalen, fikk full tilgang til de ansattes e-post. Dette skjedde uten at de tillitsvalgte ble informert. De tillitsvalgte har reagert skarpt, og sier det nå er slutt på tilliten til ledelsen.

Sannsynligvis har Vinmonopolet holdt seg innefor regleverket for hva arbeidsgiver kan tillate seg. Her dreide det seg om en undersøkelse av om ansatte hadde misbrukt sin posisjon til å skaffe seg fordeler som er i strid med regleverket. Da er det naturlig og nødvendig å kunne sjekke e-posten. Men det er noe annet enn at it-sjefen nærmest i nattens mulm og mørke, med styreformannens godkjennelse, henter ut e-postene uten at de tillitsvalgte er informert. De er forståelig at de reagerer. Dette er slett ledelse.

Situasjonen internt i Vinmonopolet er ikke blitt bedre av at Ekjord ser ut til å slippe unna straff for de brudd på regelverket som de er skyld i. Sosial- og Helsedirektoratet skar først igjennom og forlangte inndragning av bevilgningen til Ekjord i tre måneder. I forrige uke opphevet Arbeids- og Sosialdepartementet dette vedtaket. Ekjord får fortsette som før. Det eneste som skjer er at Vinmonopolet forlanger at de skal dokumentere at de driver skikkelig internkontroll i forhold til Vinmonopolets regelverk.

De 27 medlemmene av Vin- og brennevinleverandørenes forening er opprørt over at Ekjord slapp unna sitt brudd på alkoholloven.

– Vi er frustrert og forbannet over at denne saken ikke får noen form for sanksjoner, dette har kostet oss millioner. Den eneste som ikke har tapt på dette er Ekjord. Dette aksepterer vi ikke, sier leder i foreningen, Pål Atle Skjervengen, daglig leder i Fondberg og co, til Dagens Næringsliv. Foreningens medlemmer hevder de har tapt millioner på grunn av at Vinmonopolet i flere måneder stoppet planlagte produktlanseringer. De har også gjennomført en egen granskning av forholdene i bransjen.

To ansatte ved vinmonopolet er blitt oppsagt, to er degradert, og noen har fått advarsler. De ansatte opplever at det er de som er tatt, mens Grøholt, de andre i toppledelsen og Ekjord har sluppet unna.

Det er e-post-saken de ansatte nå kjører. LOs juridiske avdeling er koblet inn. Denne saken rammer Knut Grøholt, selv om han ikke tok avgjørelsen om e-postgjennomgang siden han selv var underlagt granskning. Men kritikken rettes mot Grøholt. Vinner de ansatte fram med sine påstander om at Vinmonopolets ledelse har opptrådt i strid med regleverket i e-post saken, er det Arnkværn om må ta ansvaret.

Timeglasset er i ferd med å renne ut for Knut Grøholt og Harald Arnkværn. Når det oppstår en tillitskrise mellom ledelse og ansatte, er det ikke alltid løsningen er å bytte ut ledelsen. Det spørs hvor gode argumenter ledelsen har for de grep som er foretatt. Randi Flesland i Avinor var i hard vær, men berget seg igjennom krisen.

Vi ville ikke avskrive Knut Grøholts muligheter for å komme på offensiven, rydde opp og legge grunnlaget for et bedre samarbeid internt. Men det skapes et inntrykk av at Knut Grøholt kjemper på vikende front. Det er ikke bra. Vinmonopolet må ha en ledelse som har styring og de ansattes tillit. Både han og de ansatte ved Vinmonopolet har nok godt av noen ukers ferie.