1–0 til Brende

LEDER: Fordi Norske Skog ikke er avhengig av privatkunder, kan de leve med omdømmesvikt og politikerne på nakken. Og Brende har vunnet en politisk valgkampseier uansett hvordan det går, skriver redaktør Magne Lerø.

Planene om nedleggelse av Union kunne blitt en lei sak for regjeringen, som har skapt et inntrykk av at de ikke har noe verktøy de kan bruke overfor enkeltbedrifter. De rød–grønne så muligheten for et løp der de ville fremheve egen handlekraft og kritisere regjeringen for å sitte med hendene i fanget og bare se på at industrien dunster vekk. Men fra dag én av, tok nærings- og handelsminister fatt i tømmene. I går overrasket han med å vifte både med verktøy, gulrøtter, pisk og skape meninger. Stort mer enn det Brende sa han ville gjøre, kan ikke politikerne foreta seg. De er alle i samme båt, med unntak av Frp som ikke deltar i kjøret mot Norske Skog. Det ble 1–0 til Brende i en kamp Høyre kunne tapt 5–0.

Brendes gulrot er noen millioner til omstilling, men innenfor gjeldende regelverk.
Trusselen er å frata de den subsidierte kraften som er tiltenkt Union andre steder.

Og Brende hevdet at å nedlegge en bedrift som andre kan ha interesse av å drive videre, er å ikke vise samfunnsansvar.

Politikerne var i går enige om at dette kunne være en sak for Konkurransetilsynet. I Dagsavisen i dag sier imidlertid jussprofessor Olav Kolstad, ekspert på konkurranserett ved Universitetet i Oslo, at dette ikke er en sak for tilsynet.

Etter all sannsynlighet vedtar styret i Norske Skog å holde fast på at Union skal nedlegges.

Noen mediekommentatorer skriver i dag at det betyr at politikerne med dette har vist sin maktesløshet. Det er ikke poenget. Vedtar Norske Skog nedleggelse, kan politikerne konkludere med at de har gjort det de kunne gjøre. Det er ikke et nederlag for politikerne. Det er ikke meningen at politikere skal ha store gulrøtter å dele ut til enkeltbedrifter. Heller ikke skal de bruke pisk til å tvinge bedrifter til å opprettholde virksomheter som ledelsen mener ikke er lønnsomme. Men det er meningen at politikerne skal engasjere seg, slik de har gjort.

Dagsavisen mener Norske Skog har satt norgesrekord i dårlig markedsføring. Dette er i beste fall særdeles upresist. Dette har da ingen ting med markedsføring å gjøre.

– En bedrift som har sine røtter i norsk jord, er avhengig av politisk støtte og sympati for å utvikle seg videre. Norske Skog har trolig allerede tapt mer på å legge seg ut med det politiske Norge, enn de kronene de kan spare på å legge ned Union, heter det videre på lederplass.

Nytt bomskudd. Så lenge Norske Skog har arbeidsplasser i Norge, kan de regne med politisk støtte. Politikerne vil selvsagt ikke legge kjelker i veien for NorskeSkog slik at fabrikkene på Follum og Skogn også kommer i faresonen.

Det er ille å få på seg at man ikke viser samfunnsansvar. Men Norske Skog kan leve videre med en slik kritikk, framsatt av en næringsminister som mener han representerer det mest næringslivsvennlige partiet her i landet. Andre bedrifter ville ikke våget et slik konfrontasjon med politikerne. Tine er en slik bedrift. De er avhengig av en politisk spesialbehandling, noe som ikke er tilfelle med Norske Skog. Telenor ville også fått problemer, ikke først og fremst fordi staten har en stor eierandel i selskapet, men fordi kundene trolig ville reagert sterkt. Det er bedrifter som relaterer seg direkte til kunder som har all mulig grunn til å frykte en slik omdømmesvikt som Norske Skog, med eller uten god grunn, nå opplever. NorskeSkog klarer seg, fordi de vet at trykkerier og andre som kjøper papir er opptatt av pris og kvalitet, ikke om man har lagt ned en fabrikk eller hva politikerne mener.

I dagens forbrukermarked har kunden større makt enn politikerne. Det er fordi politikerne har valgt å overlate makten til markedet. Og på papirmarkedet har Norske Skog stor makt – og politikerne særdeles liten makt.