Bernanders dødfødte lisenstanke

LEDER: Det er overraskende at en mann med såpass mye politisk teft som John. G. Bernander ikke med en gang tok livet av tanken om at det skal innførers NRK-lisens på pc-er og mobiltelefoner, skriver redaktør Magne Lerø.

Statssekretær Yngve Slettholm gjør det tindrende klart at det ikke er aktuelt å utvide grunnlaget for kringkastingsavgiften. Bakgrunnen er at NRK i forbindelse med forslaget til ny forskrift om fjernsynsmottakere, har gått inn for at kringkastingsavgift skal legges på «alle skjermer som kan motta tv-signaler». Det betyr altså at nye sterke pc-er og mobiltelefoner kan bli avgiftsbelagte.

– Dette er en dårlig idé, fordi snart alle mulige duppeditter kan ta i mot tv-signaler. Mange flere vil måtte betale, selv de som ikke kjøper for tv-signalenes skyld. Dette er noe jeg ikke har sansen for, sier Slettholm til Dagens Næringsliv. Han mener dessuten det blir en håpløs oppgave å definere hvilke produkter som skal avgiftsbelegges.

Forbrukerrådet har også sagt at de er skeptiske til NRKs forslag.

Det er overraskende at en mann med såpass velutviklet politiske teft som kringkastingssjef John G. Bernander ikke tok livet av en slik tanke med en gang. Han må ha sløvet hen i sommervarmen.

NRK burde nøyd seg med å peke på problemet med de nye tekniske plattformene og at utviklingen går i retning av at flere kan «lure seg unna» lisensen. Men å forsøke å innføre lisensavgift både på pc-er og mobiltelefoner, vil bidra til å undergrave lisensordningen. NRK må regne med økt diskusjon om lisensbetaling er en god ordning for framtiden, nettopp ut fra det forhold at man i dag kan ta imot tv-signaler på flere tekniske plattformer. Debatten går i flere land i Europa. Lisensbetalt fjernsyn er under press. Venstres nestleder, Trine Skei Grande, har gått inn for å droppe lisensen og heller gi NRK støtte over statsbudsjettet. Lisensbegeistringen er nok liten både i Høyre og Frp.

NRK vil holde på lisensen. Selvsagt er det å foretrekke, men det er ikke sikkert NRK er best tjent med dette når flere dropper den tradisjonelle tv-en.

NRK gjør best i å stikke fingeren i jorda. Får vi en rød–grønn regjering etter valget, tviler vi på om de vil slå følge med NRK på den lisensveien de har hatt en sommerdrøm om.