Steinsmos fløyteblåserslakt

LEDER: Konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef refser fløytebåser Erik Lindberg. Det hadde vært mer passende med selvkritikk og en reprimande til sine nærmeste ledere – som tydeligvis ikke har fått med seg hva sjefen forventer av dem, skriver redaktør Magne Lerø.

Konsernsjef Unni Steinsmo i Sintef retter skarp kritikk mot Erik Lindeberg for at han – via sin fagforening – har bedt om at Økokrim etterforsker om Sintef har gjort seg skyldig i korrupsjon for å sikre seg kontrakter i Iran.

– Vi har noen etiske standarder som gjelder for hele Sintef-gruppen. Blant disse er fortrolighet og lojalitet. Dette er en enkeltperson som ikke har opptrådt på en måte som er representativt for Sintef, sier konsernsjef Steinsmo til Dagens Næringsliv. Hun kritiserer Lindeberg for ikke å ha tatt opp saken med henne eller styreleder Sverre Aam, som var ny styreleder i Sintef Petroleumsforskning. På denne måten ville toppledelsen i selskapet fått muligheten til å ordne opp. Hun sier at kritikken ikke vil få konsekvenser for Lindeberg,

Steinsmo sier at hun ikke vil kommenter om det mest alvorlige er selve Iran-saken eller Lindbergs håndtering av den. Her må hun ha mistet gangsynet. Det er bare å riste på hodet når hun ikke kan si klart ifra at det Sintef rotet seg opp i Iran er betydelig mer alvorlig enn at en ansatt varsler sin fagforening – som igjen går til Økokrim.

Steinsmo innrømmer riktignok at de to kontraktene med Hinson Engineering og BP Pouya ikke var i tråd med Sintefs etisk standard.

Erik Lindeberg avviser kritikken, og sier han tok opp saken både med sin nærmeste overordnede, sjefen for Sintef Petroleumsforskning David Lysne, daværende styreformann i selskapet Morten Loktu og Svein Sivertsen, viseadministrerende direktør i Sintef.

Med sin uttalelse er Steinsmo i ferd med å gjøre bisak til hovedsak. Offentligheten er opptatt av om Sintef har gjort seg skyld i korrupsjon. Om fløyteblåser Lindeberg har opptrådt korrekt, kan man gjerne diskutere. Lindeberg har under alle omstendigheter gått såpass mange runder internt at ledelsen i Sintef har hatt rikelig anledning til å ta fatt i saken. Når det ikke har skjedd, må Steinsmo ta selvkritikk på det. Som øverste sjef er det hennes ansvar å sikre at hun har en ledergruppe rundt seg som forstår å informere henne om de viktige sakene. Noen av Steinsmos nærmeste har sviktet i denne saken.

Steinmo uttaler seg samme dag som Heidi von Weltzien Høivik, nyutnevnt professor i næringslivsetikk på Handelshøyskolen BI, holder en forelesning med utgangspunkt i sin doktoravhandling om fløyteblåsere. Hun hevder ansatte i praksis ikke har noe vern når de varsler om ulovligheter i egen bedrift.

– Det er en rådende kultur, som betrakter informanten som en tyster eller angiver. Bedriftene er ofte ikke klar over hvordan de skal forholde seg når ansatte går dem imot. I praksis har ansatte ikke noe vern, hvis de sier fra om ulovligheter. En av årsakene kan være at det ikke er knyttet et lovverk til problematikken, sier Høivik til NTB. I England har de en slik lov, og det er nå lagt fram forslag om tilsvarende lovbestemmelser her i landet.