Korrupsjonsforvirring i Frp

LEDER: Carl I. Hagen er like mye kjøpt og betalt av Marianne Lie i Rederiforbundet som Jens Stoltenberg er det av Gerd-Liv Valla. Men de driver ikke med korrupsjon, skriver redaktør Magne Lerø.

Fremskrittspartiet tverrvendte i Stortinget etter å ha blitt presset av Norges Rederiforbund – som er Frps største økonomiske bidragsyter, skriver Dagsavisen.

I 2001, 2002 og 2004 fikk partiet 250 000 kroner hvert år fra Rederiforbundet Etter et møte mellom Rederiforbundets Marianne Lie og Frps Carl I. Hagen, stemte Frp imot sitt eget lovforslag. Frp har tidligere benektet at Rederiforbundet fikk dem til å snu.

Forslaget gikk ut på at utenlandske sjøfolk ikke skulle ha adgang til å jobbe på båter i norsk innenriksfart uten arbeidstillatelse. Dette fikk panikken til å bre seg i Rederiforbundet. De fryktet at en slik regel ville skade norske båter i utenriksfart, hvis andre land skulle innføre tilsvarende regler overfor norsk skipsfart.

Frp-formann Carl I. Hagen innrømmer at partiet har fått henvendelser fra aktører som har villet gi Frp penger mot å få politiske gjenytelser, men at noe slikt ikke har skjedd.

– Vi kobler ikke dette med penger. Det har vi gjort klart for Norges Rederiforbund og alle andre; at vi har ingen muligheter til – eller ønsker om – noen som helst kobling på det, sier Hagen.

Carl I. Hagen har hevdet at Aps pengestøtte fra LO minner om korrupsjon.

– Det som er et faktisk forhold, og som er klarlagt, er at LO og Fagforbundet betaler store beløp til Aps valgkamp, og Ap har rettet seg etter LO og Fagforbundet i en lang rekke politiske spørsmål. Vi tar også imot penger, men vi avviser det alltid hvis noen prøver å endre vårt partiprogram eller standpunkt, da sier vi nei takk til fem øre, sa Hagen i Dagsnytt 18 onsdag.

Overfor Dagsavisen innrømmer Hagen at det kan være naturlig å stille de samme spørsmålene til Frp som han selv har stilt i forhold til LO og Ap.

Prinsipielt er det ikke noe annen for form for kontakt mellom Frp og Rederiforbundet enn mellom LO og Ap. Samrøret mellom Ap og LO er det god grunn til å kritisere. Og Hagen selv er ikke det spor bedre. Det viser det Dagsavisen i dag har avslørt. Men korrupsjon er dette ikke. Når det gjelder LO og Ap skjer det jo helt åpent. LO innrømmer at de gir penger til Ap fordi de vil ha politiske gjenytelser. Man kan gjerne hamre løs på dette, men ulovlig er det ikke. Vi bør reservere korrupsjonsbegrepet til å handle om å skaffe seg fordeler på ulovlig vis, og som ikke tåler offentlighetens lys. Når Åslaug Haga og Jan Davidsen tisker og hvisker i krokene, driver de ikke korrupsjon. De driver korridorpolitikk og lobbyvirksomhet. Og selvsagt blir politikerne påvirket. Selvsagt har Rederiforbundet medvirket til at Frp snudde i spørsmålet om nye regler for norsk skipsfart. Men det er ikke slik at Hagen snudde på en femøring fordi Marianne Lie sa at hvis de ikke snudde kunne de se langt etter 250 000 neste år. Carl I. Hagen har merket seg argumentene som sannsynligvis er framført med en intensitet som har fått ham til å tro at forholdet mellom Frp og Rederiforbundet ville kjølnet, dersom de holdt fast ved forslaget sitt. Å miste Rederiforbundnet som støttespiller, er verre enn å miste 250 000 kroner. Relasjoner er viktige. Pengestøtte understreker hvor viktig relasjonen er.

Frp fortjener kritikk for at de lar seg presse av sine støttespillere. Men Hagen skal få slippe å forsvare seg mot påstandene at han driver med korrupsjon. Det begrepet kan han legge på hylla. Nå er han i samme type båt med Marianne Lie som Jens Stoltenberg er med Gerd-Liv Valla.