Bush tvinges til miljøansvar

Orkanen Katrina og sterkere miljøbevissthet på den kristne høyrefløyen kan tvinge Georg W. Bush til å trekke hodet opp av sanden og lansere en ny miljøpolitikk der han ikke kommer utenom Kyotoavtalen, skriver redaktør Magne Lerø.

Ingen kan bevise at orkanen Katrinas skyldes menneskeskapte endringer i klimaet. Men flere forskere peker på sammenhengen mellom stadig mer ekstremt vær og global oppvarming. Etter orkankatastrofen opplever de som advarer mot farlige klimaendringer, en ny lydhørhet i den amerikanske befolkningen. Toneangivende politikere varsler også at global oppvarming og miljøproblemene vil komme høyere opp på den politiske dagsordenen.

Det som kan ha like stor betydning, er at den kristne høyrefløyen i USA for alvor har begynt å engasjere seg i miljøspørsmål. Det var den evangelikale høyresiden som sikret Bush valgseieren. Han hører hjemme i denne fløyen og har ikke lagt skjul på at han gjerne lytter til det disse velgergruppene har på hjertet.

Fellesorganisasjonen for de evangelikale i USA, National Association of Evangelicals (NAE), har 30 millioner medlemmer. De er opptatt av å utøve politisk påvirkning og har tradisjonelt vært opptatt av barn, familie, syke, abort og homofili.

Professor i statsvitenskap ved Akron universitet i Ohio, John C. Green, uttalte til Vårt Land i sommer at agendaen til NAE er blitt utvidet og at dette kan påvirke amerikansk politikk. Green framhevet abortsaken som eksempel på hva en pressgruppe kan oppnå. Han tror de evangelikale kan komme til å bestemme seg for å kjøre miljøsaken på samme måte som de har engasjert seg mot selvbestemt abort.

NAEs president, pastor Ted Haggard, diskuterte global oppvarming med statsminister Tony Blair da han besøkte USA i forkant av G8-møtet.

– Nye vitenskapelige bevis øker bekymringen, og siden vi har så mange evangelikale kristne blant styresmaktene nå, ønsker vi å understreke at miljøet er verd å bry seg om for de evangelikale, sa Haggard til BBC i denne forbindelse.

Vi har ennå ikke sett tegn til at Georg W. Bush er i ferd med å trekke hodet opp av sanden og innse at han ikke kommer utenom Kyotoavtalen. Nå har presidenten mer enn nok med å få hjelpearbeidet og oppbygningen etter Katrinas herjinger på skinner. Det venter også et politisk oppgjør om ansvaret. Når det gjelder å forebygge liknende katastrofer i framtiden, er det tvilsomt om Bush kan slå seg til ro med kun å rekvirere sterkere diker rundt New Orleans. Påstanden om at Bush svikter ansvaret for miljøet, og at orkanen Katrinas voldsomme herjinger er beviset på det, er framsatt. Anklagene vil sannsynligvis øke i styrke om ikke Bush for alvor tar fatt i miljøproblemene. Hans bibeltro venner vil sannsynligvis tvinge ham til en mer offensiv miljøpolitikk.