Bondevik som CO2-læremester

Kjell Magne Bondevik har fått olje- og energiminister Thorhild Widvey ut av CO2-bakleksa, og lært henne en lekse om hvordan man driver politikk, skriver redaktør Magne Lerø.

Statsminister Kjell Magne Bondevik viste før helgen at han har et politisk gangsyn som er i en helt annen klasse enn flere av hans statsråder. Olje- og energiminister Thorhild Widvey (H) måtte bare finne seg i å bli overstyrt av statsministeren fordi hun i sluttfasen i valgkampen mistet styringen når det gjelder C02-frie gasskraftverk.

Miljøstiftelsen Bellona og Zero la for en tid siden fram en rapport om bedre og billigere teknologiske løsninger for håndtering av CO2-utslipp fra gasskraftverk. Prosessindustriens Landsforening (PIL), som er målbevisste tilhengere av gasskraftverk, gjorde det klart at det var vel verd å vurdere de nye metodene nærmere.

Det gikk selvsagt fort politikk i saken. SV var tidlig ute og nærmest garantert at det ikke ville bli bygger gasskraft uten CO2-rensing på Kårstø. Det kunne selvsagt ikke Ap garantere. Det er tross alt gitt klarsignal for bygging av tre gasskraftverk med dagens teknologi.

Statsråd Thorhild Widveys bidrag i debatten var å så tvil om realismen i de nye metodene, og å slå fast at det skal bygges tre gasskraftverk med eksisterende teknologi. Dermed låste hun situasjonen. Kjell Magne Bondevik så med en gang at politiske ubehjelpelighet i sluttfasen av valgkampen. Widvey skulle selvsagt bare vært positiv til de nye metoden, sagt at man skal se nærmere på dem og sagt at «ingen ting vil være bedre om at de tre gasskraftverkene kan bygges med mindre forurensende teknologi».

Istedenfor måtte Bondevik gripe inn og nedsette et hurtigarbeidende utvalg under ledelse av Gunnar Kvassheim (V). Utvalget skal se om det er grunnlag for å gå videre med de nye metodene som er lansert. Det står også i Sem-erklæringen at regjeringen er innstilt på å bruke penger på å utvikle nye renseteknologi for CO2.

Den forrige regjeringen som Kjell Magne Bondevik ledet, gikk av på grunn at de ikke ville godta bygging av forurensende gasskraftverk. Bondevik fikk nå en anledning til å markere at nåværende regjering mener alvor med at de vil ta miljøspørsmålene på alvor. Han har med dette styrket sin miljøpolitiske troverdighet.

Gasskraftverk kommer til å bli et stridsspørsmål også i tiden framover, uansett hva slags regjering vi får. Våre klimautslipp øker mer enn det som er forutsatt i Kyoto-avtalen. Dersom ny teknologi som vil redusere CO2-utslippene betydelig er like om hjørnet, vil det være samfunnsøkonomisk helt på trynet å bygge gasskraftverk med gammel, forurensende teknologi. Det tror vi også utbyggerne av gasskaftverk også vil innse.

Kjell Magne Bondevik har ikke trukket tilbake en tillatelse som er gitt. Han har ikke sagt at det ikke blir bygget gasskraftverk med eksisterende teknologi. Men han har sørget for at de nye metodene skal vurderes skikkelig.

I løpet av høsten får vi vite om det er mulig å ta et stort skritt framover når det gjelder CO2-rensing. Da skal vi selvsagt gjøre det. Olje- og energiminister Thorhild Widvey var i ferd med å komme i CO2-bakleksa, men nå har Bondevik fått henne med på laget og lært henne en lekse i hvordan man driver politikk.