Oljemilliarder i evigheten

Jens Stoltenberg bør holde SV unna bremsepedalen i oljeutvinningen, og sørge for at Sp ikke forsyner seg med for mange oljemilliarder til grønne formål, skriver redaktør Magne Lerø.

Ingen ting varer evig, har vi lært. Nå har oljedirektør Gunnar Berge funnet et mulig unntak: oljemilliardene. Han sier til Aftenposten at oljemilliardene kan vare til evig tid, hvis politikerne ikke setter en stopper for aktiviteten og ikke bruker mer enn handlingsregelen tilsier. Vi aner en viss bekymring om hva de rød–grønne kan finne på når de kommer til makten hos den gamle Ap-finansministeren.

Oljefondet utgjør nå rundt 1300 milliarder. Hvis vi tar opp de lønnsomme oljeforekomstene som befinner seg på norsk sokkel, kan oljefondet bli på 4000 milliarder. Dersom politikerne holder seg til handlingsregelen, kan vi som Berge, nærmest legge et evig perspektiv på oljerikdommen. Men ikke en gang Per-Kristian Foss har greid å holde seg innenfor handlingsregelen. Verbalt er Jens Stoltenberg like tydelig som Foss på at det ikke skal brukes mer oljepenger enn handlingsregelen tilsier. Men det blir tonnevis av Sp- og SV-løfter som må hives på båten, dersom de skal finansieres kun med økte skatteinntekter. Det er en overhengende fare for at oljepengebruken kan komme til å øke under Jens Stoltenbergs regjering.

Men det som først og fremst bekymrer Berge er nok at SV og Sp skal makte å slå bremsene på i oljeutvinningen. Nå er det tre store felter igjen: Kristin, Snøhvit og Ormen Lange. Berge mener at det finnes 50–60 mindre felt der oljeutvinning kan være lønnsom. Men da må man fortsette letevirksomheten nå og ikke slå av på tempo. Gode letegeologer er en forutsetning for å kunne utvinne olje fra de mindre feltene.

Vi har bygget opp en spisskompetanse i verdensklasse. De bør ikke pensjoneres eller omskolere. Det er nå kompetansen virkelig trengs, for nå skal de mindre feltene letes fram. Berge frykter at kompetansen forvitrer, dersom man ikke holder tempo i letevirksomheten.

Fra SV-hold advares det mot et høy tempo i oljevirksomheten. De siste milliardoverskridelsene i Statoil på Snøhvitfeltet, brukes som eksempel på at det går over stokk og stein i iveren etter å få hentet opp mer olje. Når Helge Lund snakker om at Snøhvitutbyggingen ikke var helt moden da den ble vedtatt, sier han noe om at tempo var for høyt.

Men vi lurer nok oss selv, dersom vi tror at vi kan la olje på mindre felter bli liggende for så å hente den opp senere – når det passer oss med noen ekstra oljeinntekter. Da kan det være for sent. Nå har vi en rekordhøy oljepris. Ingen kan si noe fornuftig om prisen om ti år. Det er ikke sikkert det da er lønnsomt å utvinne de mindre norske oljefeltene.

Få ting er så galt at det ikke er godt for noe. Den høye oljeprisen fører til et press for å utvikle alternative energiformer. Med en høy oljepris blir også alternativ energiproduksjon mer lønnsom. Etter all sannsynlighet vil det i de kommende ti år skje avgjørende teknologiske gjennombrudd, som gjør at olje ikke blir en like dominerende energikilde som den er i dag.

Men i mange år framover vil tilgang på olje være avgjørende for verdenssamfunnet. Verden skriker for tiden etter høyere produksjon. Norge bør derfor holde det tempo i oljeutvinningen som nåværende regjering har lagt opp til..

I de områder hvor det er fare for at miljøet eller fiskebestanden kan skades, må vi være mer firkantet og hardere med de miljømessige krav som stilles både til leting og utvinning. Hvis miljøkravene truer lønnsomheten, får en drøfte dette med oljeselskapene.

Vi kan ikke la være å hente opp olje av hensyn til at de skal være noe igjen til fremtidige generasjoner. Vi må hente opp oljen nå, og sørge for en forvaltning av oljeformuen som sikrer at det er betydelig igjen til framtidige generasjoner. Gjerne inn i evigheten, slik Gunnar Berge ønsker seg.