Sekstimers-Hagen på Vallas fang

Det skulle ikke mer til enn en kort prat med Gerd-Liv Valla før Stein Erik Hagen så lyset over sekstimersdagen. Da er det bare for Hagen å gå i gang med å gjøre det han mener, der han selv har makt, skriver redaktør Magne Lerø.

Stein Erik Hagen har sett lyset. Det skulle ikke mer til enn en kort prat på Gerd-Liv Vallas kontor før han «fikk gluggene opp for», som han sier, hvor lurt det er med sekstimersdag. Her vil vi tro Hagen også taler av egen erfaring. Etter han forsto han hadde sjanse hos Mille Marie, har vi hatt inntrykk av at han har innført sekstimersdag for seg selv, i alle fall når vi tar hensyn til reiser og jakt. Men når han er på jakt, ligger han ikke på latsiden. På årets jakt fikk han ferten av Jernia og flere Orkla-aksjer. Og med børsa i hånden og mobilen på øret bladde han opp rundt en milliard kroner, tok styringen med Jernia og skaffet seg enda en prosent eierandel i Orkla.

Så her går det unna, enten det gjelder oppkjøp eller sekstimersdag. Med ett har Norges nest størst kapitalist nesten blitt en av «gutta til Gerd», i alle fall blitt en LO mener det er mulig å snakke med. Hagen vil være en langsiktig eier i Orkla og ikke selge ut norske arbeidsplasser – og det holder altså å jobbe seks timer når Valla sier det. Riktignok stemmer Hagen Høyre, og det er ennå en stund før han kan innta samme posisjon som Jens P. Heyerdahl og Kjell Inge Røkkes på Youngstorget. Men mannen som er «godt gift» mer enn noen her til lands, har nå lagt ut på frierferd til en av de kvinnene som har mest politisk makt her i landet. Det han her kan oppnå kan komme godt med når Kjell Magne Bondevik er ute av regjeringskontorene.

Var det noe Jens Stoltenberg satte foten ned for i årets valgkamp, så var det sekstimersdagen som LO og SV snakker om. Det har vi enkelt og greit ikke råd til, og ikke folk nok til. Det trengs 11 000 nye medarbeidere for å virkeliggjøre de rød–grønnes satsing innen eldreomsorgen. Det snakkes om et behov for 7000 nye lærere, og industriarbeidsplasser skal det i alle fall ikke bli mindre av.

Skal sekstimersdagen innføres, må vi sette i gang storimport av utenlandsk arbeidskraft.

Det er behov for å klargjøre hva vi snakker om med sekstimersdagen. Det er et hav av forskjell på en lovbestemt senkning av arbeidstiden fra 37,5 til 30 timers uke, og på å legge om skiftordninger til 30 timers arbeid hver uke.

Visepresident i NHO og deleier i fiskefordelingsbedriften Sinka Berg Hansen AS, Lisbeth Berg-Hansen, innfører en prøveordning med sekstimersdag med full lønnskompensasjon for sine 140 ansatte

– Vi har tro på at vi vil lykkes i minst å opprettholde produksjonskapasiteten, sier Berg Hansen til VG i dag. De legger om skiftturnusen fra to ganger 7, 5 til tre skift på 6 timer hver. Dermed utvider de produksjonstiden med tre timer. Hun regner med mindre sykefravær og høyere produktivitet når de ansatte jobber 6 timer istedenfor 7,5. Men hun understreker at hun ikke vil arbeide for at det skal innføres sekstimer dag som en obligatorisk ordning i Norge. Dette vil hun den enkelte bedrift skal avgjøre.

Så langt meldes det om positive resultater av å jobbe sekstimerdag innen deler av omsorgsektoren i Bærum. Kristiansand kommune skal også prøve ut sekstimerdag på enkelte områder. Mekanikere og lakkerere på Nardo Bil i Trondheim jobber sekstimersdag. De valgte å jobbe skift på seks timer og ansette fem nye medarbeidere for å kunne få bedre produksjonsutnyttelse på lokaler og utstyr.

Det kan være mye å hente på å innføre sekstimerdag der det jobbes skift, eller de ansatte har en hard arbeidsbelastning. Ingen bør ha en dogmatisk motstand mot å prøve å oppnå samme effektivitet og økt trivsel ved å redusere arbeidstiden.

Og Jernias nye sterke mann, Stein Erik Hagen, har nå alle muligheter til å overtale sin gode venn og Jernia-sjef Peter Ruzicka til prøve ut sekstimersdagen i Jerniabutikker med lang åpningstid seks dager i uken. Han får helt sikkert med seg Gerd-Liv Valla og hornmusikk til å ønske det første sekstimersskiftet velkommen.