Dropper ny arbeidslivslov

Å droppe hele den nye arbeidslivsloven istedenfor å gjøre endringer i den, er en form for demonstrasjonspolitikk. Nå har LO fått sitt. Men det blir flere løsarbeidere av det, skriver redaktør Magne Lerø.

Fra Soria Moria melder Jens Stoltenberg at den nye arbeidslivsloven ikke blir innført. Alt skal være ved det gamle. Det skal ikke bli anledning til å arbeide mer overtid eller å ansette noen midlertidig. Og det blir ingen endringer når det gjelder retten til å stå i stilingen ved oppsigelse.

Dette er en uklok beslutning. Den nye regjeringen burde heller foreslått endringer på en del punkter enn å stoppe en lov som Stortinget har vedtatt. Dette blir å skru klokken tilbake. Med en viss rett kan det hevdes at arbeidsgivers rett til økt pålagt overtid og endringer ved oppsigelse, er en svekkelse av arbeidstakernes rettigheter. Men arbeidslivet endrer seg, og mange bedrifter trenger den fleksibilitet som den nye loven la opp til.

Retten til stå i stillingen til en arbeidstvist er endelig avgjort, kunne man innført igjen i løpet av våren. Og man kunne redusert adgangen til overtid. Spørsmålet om midlertidige ansettelser, svekker ikke noens rettigheter. Dette handler om å kunne tilby flere fast arbeid for en lengre periode. Det er snakk om å gjøre dørene inn til arbeidslivet bredere. Når muligheten for midlertidige ansettelser bortfaller, fører ikke det til at flere får fast ansettelse. Bedriftene kommer heller til å benytter seg av mer innleid arbeidskraft. Det blir flere, ikke færre løsarbeidere.

Å droppe hele loven er en form for demonstrasjonspolitikk. Nå har LO fått sitt.