Frivillighet i skvis

Det er neppe noe mer lønnsomt samfunnet kan foreta seg enn å investere i frivillige organisasjoner. Og vi må kvitte oss med regler som de opplever som strupetak, skriver redaktør Magne Lerø.

VG skriver i dag at 700 frivillige organisasjoner kan miste retten til å drive lotteri. De sluntrer unna med regnskapsplikten og bestemmelser i det temmelig omfattende regleverket som Lotteri- og stiftelsestilsynet bestyrer. Hvis de ikke følger reglene, mister de tillatelsen. På lokalplan har man ikke oversikt over hvem som til enhver tid har det formelle ansvaret for lotterier. En del brev kommer ikke fram til rette vedkommende, og lokale ledere synes regelverket er vanskelig å forstå.

Her bør Lotteri- og stiftelsestilsynet selv ta initiativet til å peke på hva som kan forenkles, og politikerne må komme på banen. Så mye slendrian som disse tallene tyder på, er det ikke i frivillighets-Norge. Det bør innføres nye regler for «forenklet lotteri», som gjør det lettere å arrangere lotterier uten å komme i klammeri med tilsynet. I dag opplever organisasjonene reglene nærmest som et strupetak.

Frivillighets-Norge sliter både med å skaffe ledere og penger. På 90-tallet var det en langt større skraploddaktivitet i de frivillige organisasjonene. Strenge regler og sterke nasjonale aktører, har ført til at mange har gitt opp skraploddene. Da det ble innført moms på tjenester i 2001, rammet dette de frivillige organisasjonene hardt. Dette har de fått en delvis kompensasjon for.

Stortinget har vedtatt at det kun er Norsk Tipping som får drive med spilleautomater fra 1. januar av. Her mister de frivillige organisasjonen samlede inntekter i milliardklassen. De krangler for tiden med kulturminister Valgerd Svarstad Haugland om hvilken kompensasjon de skal få.

Skattefradraget for gaver gitt til frivillige organisasjoner har hatt stor betydning. Nå frykter de frivillige organisasjonen at de rød–grønne vil stramme inn på dette.

I går samlet Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) de frivillige organisasjonen til en strategidrøfting. De vil nå gjøre det tindende klart for politikerne at man går mot en kraftig nedbygging av det frivillige arbeidet, dersom utviklingen fortsetter.

Det er elendig samfunnsøkonomi å tvinge de frivillige organisasjonen til redusert aktivitet ved å påføre dem nye kostnader, eller gjøre det vanskeligere å skaffe seg nødvendige inntekter. Det er knapt noen investeringer samfunnet en får mer igjen for enn å sørge for at vi har livskraftige frivillige i lokalsamfunnet. Mennesker lar seg mobilisere til frivillig innsats. Derfor bør det satses på de frivillige organisasjonen ved å gi økt adgang til skattefritak for gaver, gjøre det mindre byråkratisk å komme i gang med enkle inntektsgivende aktiviteter og støtte ledertrening og opplæringstiltak.