Politiske grep etter Norske Skog

Norske Skog har skaffet politikerne alle de argumenter de trenger for å gjøre det vanskeligere å legge ned bedrifter, når andre som vil overta står i kø, skriver redaktør Magne Lerø.

Konsernsjef Jan Oksum fikk det som han ville. Union blir lagt ned. Men han er blitt selve beviset på at samfunnet ikke kan la konsernsjefer presse fram nedleggelse av bedrifter uten at de har bedre argumenter enn det Norske Skog har. Vi har ingen tro på at de ansatte vinner fram med å ta saken til retten. Det var de ansattes representant fra Follum fabrikker, Roy Helgerud, som stemte imot utsettelse. Det skjedde etter at ledelsen i Norske Skog gjorde det klart at Follum kunne bli nedlagt, dersom Union skulle opprettholdes. Man kan undre seg over saksbehandlingen, med det er ikke ulovlig å sette ansatte under press slik ledelsen i Norske Skog gjorde. De brukte rå makt for å få det som de ville. LO vinner neppe fram med å klaske hovedavtalen i bordet, der det står at de ansatte har rett til å forhandle om overtagelse av en bedrift som legges ned.

Denne saken har imidlertid skapt et politisk press som kommer til å få konsekvenser for bedrifter i Norge som vil nedlegge virksomhet. De rød–grønne er provosert. Når de ikke vant fram med bestrebelsene på å redde Union, vil de i alle fall sørge for at de har mer verktøy i kassen sin neste gang. Det ligger an til at ervervsloven gjeninnføres i en eller annen form. Denne vil gi myndighetene muligheten til å henge klausuler på bedrifter som på en eller annen måte ber om noe utover de generelle rammebetingelsene for næringslivet. Dette vil redusere disse bedriftenes handlefrihet i gitte situasjoner.

De rød–grønne forsøker neppe å forby nedleggelse av lønnsomme bedrifter, slik SV har tatt til orde for. Slike bestemmelser blir umulig å håndheve. Og det er tross alt eierne som må avgjøre hva de vil satse på. Men hvis eierne vil legge ned en bedrift, vil man nok sørge for at de ansatte sikres mer enn tre måneders lønn hvis bedriften går med overskudd.

Med de rød–grønne får vi ikke rammebetingelser som ikke vil være å leve med for næringslivet, men vi må nok regne med at det vil koste noe mer å nedlegge i Norge, for å satse i utlandet der det er billigere arbeidskraft.

LO vil sannsynligvis også vinne igjennom med et krav om at de ansatte skal styrke sine rettigheter til å overta bedrifter som skal legges ned.

Landets bedriftseiere tåler noe redusert handlefrihet ved nedleggelse. Men heller ikke de rød–grønne kan lukke øynene for det faktum at nedleggelse av ulønnsomme bedrifter er nødvendig for å styre arbeidskrafter til de bedriftene som er lønnsomme. Det blir ikke god verdiskaping av å holde fast på det gamle lengst mulig. Og det er et tankekors når vi i dag får høre fra Aetat at det er et stort behov for arbeidskraft i Skiensområdet, og at de fleste ved Union neppe vil få problemer med å finne noe annet å gjøre.