Stangeland i havsnød

Å trekke seg som president er nok det beste Magnus Stangeland i Redningsselskapet kan bidra med for at selskapet kan komme seg ut av den gjørma de har havnet i, skriver redaktør Magne Lerø.

Presidenten i Redningsselskapet, Magnus Stangeland, er i ferd med å få øynene opp for at han har ledet selskapet inn i farlig farvann – og at det kan ende med forlis om han fortsetter som skipper. Landsrådet ble i går bedt om å komme til krisemøte i morgen. Stangeland sier at han selvsagt vil trekke seg som president, dersom Landsrådet ber om det.

Bakgrunnen for krisemøtet er at Datatilsynet har anmeldt Redningsselskapet for å ha gjennomgått de ansatte e-post, uten å ha informert de ansatte om det. Datatilsynet mener det er et grovt overtramp som har funnet sted. Dette er generalsekretær Monica Kristensen Solås som mente dette var måten å gjøre det på, for å skaffe seg bevis mot ansatte som hun mente var illojale. E-postfunnene ble brukt som bevis i retten. Nå varsler ansatte søksmål mot selskapet for brudd på privatlivets fred, og for å ha blitt mobbet ut av stillingene sine. Monica Kristensen Solås er blitt sykemeldt, og det skadeskutte selskapet må finne en som kan konstitueres i stillingen.

Magnus Stangeland og Monica Kristensen Solås har opptrådt som Knoll og Tott det siste året. Stangeland og styret har stilt seg bak alt Kristensen Solås har foretatt seg. Og det er ikke lite. En oppsigelsessak er forsatt til behandling i rettsapparatet. Nå kommer det to andre saker.

Stangeland hevder at de har fulgt råd fra sine juridiske rådgivere. Det får så være. Han kan ikke fraskrive seg noe ansvar. Det er ikke vanskelig å få jurister til å lage argumenter for det man vil foreta seg.

Magnus Stangeland og Kristensen Solås har rotet det såpass til i Redningsselskapet at det spørs om de er i stand til å rydde opp. Det må være bakgrunnen for at landsrådet trer sammen. Det innkaller neppe til krisemøte bare for å si at de har tillit til Stangeland.

Det er grenser for hvor mye et selskap kan oppholde seg i rettssalen før det mister tillit og anseelse. Vi nekter å tro at de ansatte i selskapet er så håpløse at Redningsselskapet må sette norgesrekord i arbeidsrettssaker i løpet av et år tid.

Ved å trekke seg som president kan Magnus Stangeland bidra til at man kommer ut av den gjørma Redningsselskapet har havet i.