Bernander, en sann og modig redaktør

Ved å vise Brennpunkt-programmet om Nokas- saken har John G. Bernander har vist seg som en sann redaktør som tar på ramme alvor grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet og pressens oppgave å belyse de faktiske forhold, skriver redaktør Magne Lerø.

Kringkastingssjef John G. Bernander valgte i går å vise Brennpunktdokumentaren om politiets etterforskningsmetoder i Nokas-saken. Dermed rettet han seg ikke etter Namsretten, som tirsdag la ned forbud mot at dokumentaren kunne vises. Man skal ha gode grunner for å ikke rette seg etter en dom. John G. Bernander trengte et døgn til å vurdere alle sider av saken. I går konkluderte NRK med at situasjonen var en annen enn da Namsretten felte sin dom, og det ble ryddet plass på sendeskjemaet.

Det var rett av John. G. Bernander å ta programmet av sendeskjema tirsdag og å omgjøre beslutningen onsdag.

Det var «finansakrobaten» Christer Tromsdal som hadde gått til retten for å få dokumentaren stoppet. Han hevdet at livet hans ville komme i fare, dersom det ble kjent i det kriminelle miljøet at han samarbeidet med politiet i Nokas-saken. Onsdag mente NRK å kunne godtgjøre at det var kjent i det kriminelle miljøet Tromsdal fryktet, at han samarbeidet med politiet. NRK avviste at de ville sette Tromsdals liv i fare ved at det ble allment kjent hva slags spill han hadde bedrevet. Snarere kunne full offentlighet beskytte Tromsdal, mente NRK.

At Christer Tromsdal har kontakter både i politiet og det kriminelle finansmiljøet, er ikke noe nytt. Det kom fram i saken om Kjell Inge Røkkes båtsertifikat.

Christer Tromsdal sier i dag at han bløffet politiet, og at det som kom fram i Brennpunkt ikke stemmer. Tromsdal har fortalt eventyr tidligere. Det er grunn til å feste større lit til NRK enn til Tromsdal.

Tromsdal er blitt felt av sitt eget spill, og har havnet i en meget vanskelig situasjon. Spillet både med de kriminelle, politiet og NRK måtte en gang ta slutt. Tromsdal anklager NRK for ikke å beskytte sine kilder. Men dette må NRK avveie i forhold til plikten til å dokumentere faktiske forhold. Tromsdal har uten tvil lagt opp til at NRK skulle vise det han var med på. Man drar ikke NRK med seg rundt om i Europa, for deretter å nedlegge et forbud mot at NRK skal dokumentere det de har jobbet med et helt år. Tromsdal har latt seg intervjue, og har på ingen måte ansett det som nødvendig å skjule sin identitet tidligere.

Det var riktig og nødvendig at NRK å vise dokumentaren. Mediene må ha rett til å belyse Nokas-saken, slik Brennpunkt gjorde. Programmet kastet lys over politiets etterforskningsmetoder på en saklig og skikkelig måte. Her var det ikke brukt dramatiserende effekter for å forsterke spenningen. Vi konstaterer at meningene er delte om politiet har gått ut over sine fullmakter i etterforskningen av Nokas-saken.

John G. Bernander risikerer straff for å ha satt til side en dom i Namsretten, men vi tviler på om det ender med at han blir dømt. NRKs påpekning av at Tromsdals identitet onsdag var kjent i det miljøet han fryktet, er argument godt nok for at de kunne forsvare å sette Namsrettens dom fra dagen før til side.

John G. Bernander kom til NRK uten redaksjonell erfaring. Han er blitt sett på mer som en administrator enn som en redaksjonell leder. I går viste han mot og dømmekraft, og fattet en historisk avgjørelse. Det er første gangen Namsretten har stoppet et program NRK ville vise. Juristen Bernander har vist seg som en sann redaktør, som tar grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet og pressens oppgave å belyse de faktiske forhold på ramme alvor.