Miljøfyrtårnet Norge

Det er prisverdig at den nye regjeringen vil satse på ny miljøteknologi og C02 rensing av gasskraftverk. Så får heller finansminister Halvorsen si nei mye annet på Soria Morie-ønskelista, skriver redaktør Magne Lerø.

Regjeringserklæringen fra Soria Moria etterlater ingen tvil om at det nå skal satses så det monner på en fremtidsrettet klima- og energipolitikk. CO2-frie gasskraftverk er det teknisk sett mulig å lage, men det koster for mye. Verken utbyggere eller staten har vært villig til å legge milliarder på border for å få bort CO2-gassen. Etter at Bellona i flere år har vært en pådriver for å utvikle nye og rimeligere metoder, kunne de i sommer melde om et gjennomslag. Den nye regjeringen går inn for å pumpe CO2 ned i norsk sokkel for å få ut mer olje. Det skal opprettes et statlig selskap, som får ansvar for å skape en verdikjede for transport og injeksjon av CO2.

Hvor mye dette vil koste, er det ingen som kan si sikkert. Det må investeres betydelig, både til forskning og etablering. Men planene om å bruke klimagassen CO2 til å øke utvinningen av olje i Nordsjøen, kan gjøre Norge verdensledende på dette området. I alle oljeproduserende land skaper CO2-utslippene alvorlig bekymring, i tider hvor Kyoto-avtalen forplikter til redusert utslipp av klimagasser. På sikt kan det regjeringen nå vil investere i CO2-håndtering, gi god lønnsomhet.

I statsbudsjettet som regjeringen Bondevik legger fram i dag, er det neppe satt av midler til prosjektering av den nye satsingen på CO2-frie gasskraftverk. Den forrige regjeringen Bondevik gikk av på denne saken. Når historien skal skrives, kommer det til å hete at Bondevik ga opp kampen om CO2-frie gasskraftverk. Høyre har vært imot, og Ap har vært temmelig lunken. Det er SV i første rekke som her har vunnet en seier. Men det kan komme til å koste mer enn finansminister Kristin Halvorsen liker.

Under vangkampen snakket SV om å stoppe byggingen av kraftverk uten CO2-håndtering. Soria Moria-erklæringen slår imidlertid fast at alle konsesjoner som er gitt står fast. Naturkrafts prosjekt på Kårstø kan realiseres uten CO2-håndtering fra starten av. Men etter hvert som den nye teknologien kommer opp og stå, skal alle gasskraftverk ta den i bruk. Staten betaler det det koster.
Prosessindustriens Landsforening (PIL) er strålende fornøyd. De mener det kan ligge til rette for at det blir lønnsomt å bygge mange kraftverk med CO2-håndtering i Norge. Det kan gi fortsatt subsidiert kraft til den kraftkrevende industrien.

PIL er også godt fornøyd med at de tre partiene sier de vil iverksette er kraftpolitikk som gir lavere og mer forutsigbare el-priser for industrien. Handelen med CO2-kvoter i EU er i ferd med å ta knekken på europeisk industri, fordi kvoteprisene veltes over på strømprisene, hevder PIL.
Det blir ikke tråkket på bremsepedalen når det gjelder oljeaktivitet i Barentshavet, men Lofoten blir fredet de neste fire årene. Det skal satses på energi, men det skal skje uten privatisering av Statnett.

Den nye regjeringen leger opp til en spennende energipolitikk. Produksjonen skal ikke begrenses, og vi skal være i front på miljøsiden. Med CO2-satsingen tas det et stort grep, uten at man helt vet hva man begir seg inn på. Noen ganger må politikerne våge å bevege seg inn i det ukjente med en visjon, en plan og nok milliarder. Det er prisverdig at man våger å satse på å gjøre Norge til et miljøfyrtårn.

Den nye regjeringen hever den miljøpolitiske fanen høyt. Det koster, og det vil svi når det går opp for de rød–grønne at man ikke får penger nok til å nå alle de andre gode målene som Soria Moria-erklæringen er full av. De er langt mer fornuftig å satse på ny miljøteknologi og reduksjon i klimagassutslipp, enn å bruke penger på lavere barnehagepris og skolemat.