Staff langer ut mot Djuve

Det virker som om DN er på trygg grunn i det de skriver om Pål Herlofsen og John Sandstrøm, men at de ikke dokumenterer godt nok at Tor Erling Staff er en spydspiss i den ulovlige og lønnsomme geskjeften de to holder på med, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er ikke noe nytt at det avdekkes snusk og ulovligheter i næringslivet. Vi blir heller ikke sjokkert om det blir avdekket at ansatte i det offentlige har tjent noen kroner på ulovlig vis ved plassering av oppdrag. At leger og psykologer kan være slepphente med å skrive sykemeldinger, er også velkjent. Men at det foregår salg av legeerklæringer og faglige uttalelser for å slippe soning, og at det er noen av samfunnets mest kjente fagfolk skal være involvert, var vanskelig å tro.

Det er forståelig at Dagens Næringsliv tok i bruk falsk identitet for å avdekke forholdene. Hvis ikke, hadde det vært umulig å få dokumentert hva som faktisk skjer.

Både politikere og myndigheter reagerte i går raskt og presist i forhold til de påstander som er framsatt. Selv om det er for tidlig å gjøre seg opp en mening om skyldspørsmålet, er saken i ferd med å få konsekvenser. Flere medlemmer av justiskomiteen tar nå til orde for at det ikke skal være tilstrekkelig med erklæring fra en lege for å få utsatt eller bli fritatt for soning. Det offentlige bør også ha rett til å utpeke en lege som kan vurdere den det gjelder. På denne måten vil vi unngå at leger og psykologer misbruker den tillit de er vist.

Advokat Tor Erling Staff kritiserer Amund Djuve, redaktør i Dagens Næringsliv (DN) for å ta livet av de to. Og han mener det han sier. Han er bekymret for at de to ikke vil tåle å bli utsatt for det presset de nå utsettes for.

I en reportasje over 10 sider i DN sist lørdag fremstilles psykiater Pål Herlofsen og psykolog John Sandstrøm som korrupte. Vi vil bli overrasket dersom det viser seg at DN ikke har god nok dokumentasjon. Om det holder som bevis i en straffesak, er en annen sak. De har utvilsomt satt fokus på kritikkverdige forhold. I dag er det en ny lege som anklages for å selge falske legeattester.

Tor Erling Staff forlanger i dag at DN dementerer at han fronter forsøkene på å få nedsatt eller fritak fra soning med utgangspunkt i falske erklæringer fra Herlofsen og Sandstrøm. Staff kalles en «spydspiss» i artikkelen, og framstår som en del av Sandstrøm og Herlofsens ulovlige virksomhet.

Både Pål Herlofsen og Tor Erling Staff har fått komme til orde med relativt lange intervjuer. DN mener altså at de har gitt de anklagede anledning til å uttale seg. Staff hevder imidlertid at det at man er blitt intervjuet ikke fritar DN fra å kunne legge fram bevis eller dokumentasjon på det han blir anklaget for. Her har Staff et poeng. En avis må gå god for de påstander som fremsetes. Man kan ikke henvise til at «vi bare skriver det andre sier». Det er ikke godt nok at ti personer sier at Staff fronter søknader etter initiativ fra Sandstrøm og Herlofsen. Det må kunne dokumenteres.

Staff kan ikke ha på seg at han inngår kompaniskap med korrupte psykiatere og psykologer for å lure myndighetene til å la lovbrytere slippe soning.

De virker som om DN har en god sak mot Pål Herlofsen og John Sandstrøm, men at de ikke dokumenterer godt nok at Tor Erling Staff er en spydspiss i den ulovlige og lønnsomme geskjeften de to holder på med.

Det kan være at Tor Erling Staff tillegges en viktigere rolle i miljøet enn han selv er klar over. Det kan også være at han har valgt å «ikke ville vite» hva som foregår, eller stilltiende godtatt det. Men DN tillegger Staff en aktiv rolle i en ulovlig virksomhet. DN må fastholde det de har skrevet, hvis de mener å kunne dokumentere det. De bør i det minste presisere hva de mener med begreper som «spydspiss» og «fronte».