Google truer Microsoft

Hvis Google makter å omgjøre sine visjoner til virkelighet, blir det bra og billig for folk flest og en katastrofe for Microsoft. Microsoft må konkurrere og true sin egen melkeku for å henge med i utviklingen, skriver redaktør Magne Lerø.

Forleggere verden over har fått hakeslepp over den innovative kraft som preger nettsøkeselskapet Google. De har hatt en eventyrlig verdistigning, og lanserer til stadighet nye planer og visjoner. Google akter å lage en søkbar database av alle bøker som er gitt ut i verden, under forutsetning at teksten finnes i ett eksemplar. For få år siden var slike planer reneste science fiction. Forleggere og forfattere har satt hardtslående jurister i gang for ikke helt å miste styringen over opphavsrettighetene til tekster i den digitale verden.

Googles forretningsidé er å tilby programvare og innhold gratis eller til en svært lav pris. De regner med å skaffe seg mange milliarder i inntekter gjennom annonser i tilknytning til søkeord. Om ikke alt for mange år kan vi sende meldinger med Google G-mail, skrive brev og notater i «Google word», ordne tallrekker i «Google excel» og lage presentasjoner i «Google point». Vi trenger ikke Microsofts Office, med andre ord. Det er bare å være på nett.

I begynnelsen av oktober inngikk Google en allianse med Sun Microsystem for å få fortgang i arbeidet med å kunne tilby en gratis fullservice tjeneste på nettet, med et nytt og åpent brukergrensesnitt. Suns «Star Office» kan bli inngangsporten for en framtidig full sercvicepakke. I dag koster ikke Star Office mer enn vel fem hundre kroner. Programmet opererer både Windows og Linux. Linux er en gratis programvare som flere begynner å interessere seg for. Denne uken ble det hevdet at norske kommuner ville kunne spare hundrevis av millioner ved å droppe Microsoft og bygge ut samarbeidet rundt Linux.

Googles innovative visjoner har rystet Microsoft langt inn i sjela. De har i årtier vært markedsleder på programvare med sine Windows- og Officepakker. Disse koster flesk, sammenliknet med andre programmer som gjør mye av det samme. Microsoft har for lengst innsett at de ikke kan sitte stille og se på det som skjer. De må ta grep for å beholde sin markedsposisjon. De må gjenta det som skjedde da internett for alvor toget inn på markedet med Netscape som lokomotiv og veiviser. Microsoft satte inn et kraftig støt, og de lykkes med å gjøre Internett Explorer til markedsleder ved å koble den sammen med Windows.

Med Google er det blodig alvor. Nå gjelder det ikke bare et program som truer Microsofts markedsposisjon. Google truer selve forretningsmodellen til Microsoft.

For to uker siden svarte Microsoft med å annonsere to nye tjenester eller programmer som blant annet skal bidra til å demme opp for den trusselen Google representerer. Windows Live og Office Live, for henholdsvis personer og småbedrifter, skal føre sammen alle elementer som hører den digitale hverdag til. De skal spille sammen med Windows og Office. Windows live skal være gratis, og finansieres med annonser.

Hva prisen på programvare kommer til å bli framover, er ikke godt å si. Microsoft vil antagelig måtte kutte prisene såpass mye at vi vil kunne høre smerteskrikene. Og markedet kan komme til å se det på bunnlinjen.

Microsofts strategiske utfordring er å sørge for at Google ikke stikker fra dem og blir markedsleder i den nye digitale nettverdenen. Det kommer sannsynligvis til å bety at Microsoft blir tvunget til å ødelegge for seg selv ved å tilby billige lavprisprodukter som kundene kommer til å velge, istedenfor kostbare Office-produkter – som Microsoft tjener fett på.

Spørsmålet er hvor raskt Microsoft skal gå fram i å undergrave sin eksisterende og meget lønnsomme kjernevirksomhet. Både telekomselskaper, pc-produsenter, og for så vidt innholdsleverandører som vanlige tv-selskaper, representerer både en trussel og en mulighet i den digitale framtidsverdenen. Derfor er Microsoft i gang med å bygge allianser med ulike aktører i markedet for å sikre at de er med der det skjer.

De tradisjonelle teleselskapene opplever det samme dilemma som Microsoft. IP-telefoni er en nyskapning som nå for alvor begynner å ta av. Telenor kan ikke sitte passivt og se at nye aktører vokser seg sterke på IP-telefoni, mens de tviholder på de gamle telefonlinjene. Telenor har nå kastet seg inn i kampen mot de nye tilbyderne av digitale teletjenester. Med viten og vilje går de i gang med å utkonkurrere det som i årtier har vært den store melkekua, vanlige telefonlinjer med fast abonnement og tellerskritt. Innovatørene har satt sluttstrek for den tiden. Nå gjelder det å være på nett med kundene i den digitale verden.