Bestått med nytt budsjett

Næringslivet tåler en trøkk neste år, men det blir mer utflagging av arbeidsplasser og mindre nyetablering dersom dette blir kursen man vil følge. Når innovasjon og forskning nedprioriteres til fordel for billigere barnehager er man på feil spor, skriver redaktør Magne Lerø.

I det store og hele må det kunne sies at den nye regjeringen fortjener «bestått» for det budsjettet de la fram i går. De har klart å flytte på åtte milliarder i forhold til Bondevikregjeringens budsjett. De dropper skattelettelse,n og har dermed en del milliarder å fordele til gode formål. Det meste går til kommunene. Men i forhold til næringslivet kan de ikke fortsette på den veien de nå har slått inn på.

Næringslivet går så det griner for tiden. På kort sikt tåler de fleste de økte byrdene og skattene som regjeringen pålegger dem i neste års budsjett. Men alt valgkamppratet om at man skulle satse på næringsliv og verdiskaping, er det ikke spor av. Nærings- og handelsminister Odd Eriksen er blitt den store budsjettaperen. Han har ikke fått et eneste nytt verktøy å vifte med, og har til og med kuttet 95 millioner til forskning og innovasjon i forhold til Bondevikregjeringens budsjett. Han forsvarer seg med at han har fått plass til en refusjonsordning for sjøfart. Men det er ikke dette som bidrar til verdiskaping. Han sier også at det blir satt av mer til forskning og utvikling i 2007-budsjettet, og at målet om at vi skal bruke tre prosent til forskning og utvikling i 2010 står fast. Vi får se.

Også kunnskaps- og oppvekstminister Øystein Djupedal blir kritisert for å ha nedprioritert forskningen.

En minister som nedprioriterer forskning til fordel for billigere barnehager, og en som velter skatter over på næringslivet uten i det minste å kunne kompensere for en del med økte bevilgninger til forskning og innovasjon – dette lover ikke godt.

Administrerende direktør Gunnvor Ulstein i Ulstein-gruppen sier til Nationen at konsekvensen av budsjettet vil bli økt utflagging av arbeidsplasser. Byggenæringens Landsforning gjør det klart at pålegget til bedriftene om å betale for de ti første dagene ansatte blir permittert, vil føre til at flere blir sagt opp. Næringslivets organisasjoner er entydige på at når muligheten for å ansette midlertidig faller bort, betyr dette at færre vil bli fast ansatt.

Det er denne virkeligheten regjeringen må forholde seg til.

Regjeringen har ikke lagt fram et budsjett for redusert arbeidsledighet. Men de kan håpe på at de økte bevilgningene til kommunene fører til at de klarer å hente arbeidskraft fra næringslivet.

Flere av landets kapitalister har fryktet at det kan komme til å gå riktig galt med en rød finansminister. Men Kristin Halvorsen besto finansministerprøven med glans. Det var nesten som å høre Per-Kristian Foss. Og hun kunne smile fornøyd med gode attester fra representanter for børs og finans. Like hyggelig var det nok ikke at Velferdsalliansen ikke er fornøyd, og at LO-leder Gerd-Liv Valla reagerer på at regjeringen gir størst skattelette til de som har de høyeste inntektene. Slik er det for SV å være i posisjon i virkelighetens verden.