Valla til kamp mot regjeringen

SV har tatt bolig i virkelighetens verden og må tåle at Gerd-Liv Valla bruker storslegga mot regjeringen for å tenke for mye på de rike, og for lite på de arbeidsledige og lavtlønnede, skriver redaktør Magne Lerø.

LO har et behov for å vise at de ikke er i lomma på den nye regjeringen, og Jens Stoltenberg har et behov for å vise at hans regjering så visst ikke er i lomma på LO. Gerd-Liv Valla kjører nå fram to saker for å demonstrere dette – lønnøkningen til politikerne og skattelette til de som tjener mest.

Valla gjør i dag i Dagens Næringsliv igjen et stort poeng av at stortingerepresentantene i år får 3000 kroner mer i lønn enn om de hadde fått samme prosentmessige tillegg som vi antar folk flest vil få neste år. Enda verre er det at statsministeren får 10 000 kroner mer enn han burde hatt, ut fra signaleffektsbetraktinger. Men dette vil Stortinget ikke bry seg med. Det er bare SV og Sp som vil stemme for å sette Stortingets egen kommisjon for lønnsfastsettelse til side, og ta saken i egne hender.

Etter forslag fra Gerd-Liv Valla har LO nå bestemt seg for at det ikke skal være slik lenger at LO-lederen følger lønnsutviklingen til statsrådene. Det betyr at hun neste år sannsynligvis vil tjene 7000 mindre enn en statsråd. Men inntektene fra styrevervene, som hun i hovedsak har i kraft av sin stilling selv om det formelt ikke er en del av arbeidsavtalen, går vi ut ifra at hun vil beholde. Lønnen blir nok over en million kroner; så får de diskutere om det er rimelig at LO-lederen skal tjene fire ganger så mye som en del av LOs medlemmer.

Så var det skatteletten. Det har vært politisk enighet om at det er en et mål å gjøre avstanden mellom beskatning på kapital og inntekt mindre. Dette følger regjeringen opp i forslaget til statsbudsjett. Det har endt opp med at de som tjener mest får flest kroner i skattelette neste år.

Ekspertene i Finansdepartementet har lykkes med å forklare Kristin Halvorsen at dersom hun kun øker skatten på kapital – uten å senke toppskatten som de høytlønnede tjener på – får man økt skattetilpasning. Ekspertene er helt sikre på at toppskatten må reduseres for å få effekt av økt skatt på kapital. Derfor har Kristin Halvorsen stukket fingeren i jorden og lagt fram et budsjett der de som tjener mest får flest kroner i skattelette. De får riktignok mindre skattelette enn det regjeringen Bondevik foreslo. Men argumentet om at de som tjener mest også er de som blir beskattet høyere som følge av økt kapitalbeskatning når ikke inn.

I valgkampen tordnet de rød grønne løs mot Bondeviks regjeringens usolidariske skattepolitikk. Nå møter de seg selv i døren – eller rettere sagt: det er Gerd-Liv Valla som slenger døren i fjeset på dem. Og hun spisser det enda litt mer:

– Den mest skrikende urettferdigheten ligger i at de arbeidsledige, av hensyn til budsjettbalansen, må vente helt til 2008 for å få tilbake feriepengene som Bondevik tok fra dem, heter det i uttalelsen fra LO.

Regjeringen må til og med tåle kritikk fra Aftenposten på lederplass. Og KrFs Dagfinn Høybråten har hengt seg på.

LO ber Stortinget sørge for et mer solidarisk statsbudsjett. Alt tyder på at regjeringen vil stå på det forslaget de har lagt fram. SVs finanspolitiske talsmann, Henki Holmås, liker særdeles dårlig å måtte forsvare et skatteopplegg han helt sikkert for sin egen del ville ha ønsket annerledes. Men både han og andre rød–grønne vil redde seg i land med å henvise til at man neste år vil legge fram et helhetlig forslag. Da skal det bli mer solidaritet, mer til forskning, mer til ….

Men det blir ikke mer til alt mulig. Kristin Halvorsen skriver i budsjettforslaget fra Finansdepartementet at det er behov for innparinger. I alle fall dersom oljeprisen fortsetter å synke, slik den har gjort den siste tiden.