Lengre barnehagekøer med Djupedal

Det ligger an til at Øystein Djupedal blir minnet ubehagelig mange ganger om at barnehagekøene øker under hans tid som minister. Han må overøse 2007-budsjettet med milliarder for at dette skal bli et utstillingsvindu for SV, skriver redaktør Magne Lerø.

Også i barnehagepolitikken er SV i ferd med å få et heller ubehagelig møte med virkeligheten. Kommunenes sentralforbund la i går fram tall som viser at 19 000 flere barn vil ønske seg inn i barnehagen neste år, blant annet som følge av at prisen senkes med 500 kroner måneden. Det betyr at barnehagekøene vil øke i 2006. I dag har vi 215 840 plasser, og 16 914 barn står i kø. Neste år legges det opp til 231 000 plasser, og køen av barn vil ha økt til 29 000.

– Norske kommuner må sette verdensrekord i barnehageutbygging hvis regjeringen skal nå målsettingen om full barnehagedekning i 2007, sier KS-direktør Bjørn Gudbjørgsrud til Dagsavisen. Det er umulig dersom ikke regjeringen øker tilskuddene til investering betydelig. Nå har ikke regjeringen lovet slutt på køene i 2007. Men mange nok SV-ere har sagt at de burde greie det.

I går besøkte kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) Trollskogen barnehage i Ski kommune, der de har klart å redusere prisen, få full barnehagedekning og høy kvalitet på tilbudet.

– «Look to Ski» kan gjerne være et motto, sier Djupedal, som har nedsatt en arbeidsgruppe i departementet som skal arbeide videre med «Ski-modellen».
Da Djupedal dro til Ski, var han ikke kjent med de ferske tallene fra KS som baserer seg på beregninger gjort av analyseinstituttet Econ.

Vi har fått et nytt eksempel på at store deler av SVs politikk er utviklet på siden av den politiske hverdagsvirkeligheten. Kristin Halvorsen har forstått at hun må akseptere større kronemessig skattelette for de med høye inntekter for å komme i land med skattereformen. Etter at SV hadde servert varm lunsj til skoleelever i valgkampen, innså man etter hvert at dette ville koste for mye, og at skolene ikke er tilrettelagt for det. Billige barnehager til alle har vært en av flaggsakene til SV som har fått stå uberørt. Så sikker var Kristin Halvorsen på at hun skulle få til dette, at hun sa rett ut av hun trekke seg fra politikken dersom målet ikke var nådd i løpet av de nest fire årene.

Full barnehagedekning må SV innfri – og det kommer til å koste. Dette hadde vært betydelig enklere om man ikke hadde innført et krav om maksimumspris. Kritikerne av makspris hevdet at det vil føre til at færre barn fikk tilbud om barnehageplass. De har selvsagt rett. Hvis flertallet på Stortinget hadde akseptert at prisen for en barnehageplass kunne variere fra kommune til kommune, og man hadde økt tilskuddene til drift og investering, hadde kommunene hatt mulighet for å tilby flere plasser. Så kunne man – etter at alle hadde fått plass – startet å redusere prisen gradvis.

Maksimumspris på barnehager representerer en overstyring av kommunene. SV har i flere saker ivret for sterk sentral styring for å nå politiske mål. Men det ser ut til at Åslaug Haga i Kommunaldepartementet vil makte å demme opp for lysten til overstyring av kommune-Norge.

Det er fint med en «look to Ski»-aksjon. Men situasjonen i norske kommuner er svært forskjellig. Vi tror ikke det finnes en fiks modell som får makspris, full barnehagedekning og høy kvalitet til å gå i hop, uten at Øystein Djupedal legger mer penger på bordet.

Hvis det går som Econ og KS forutsetter, vil Øystein Djupedal bli minnet ubehagelig mange ganger om at barnehagekøene har økt under hans tid som minister. Han kommer til svare at barnehager skal prioriteres på budsjettet for 2007. Men var det ikke forskning han skulle prioritere i 2007 også?

Øystein Djupedal har fått i oppgave å bygge et utstillingsvindu for SV, som i valgkampen gjorde barnehager, skole og kunnskap til hovedsak. Han kan regne med at Kristin Halvorsen vil strekke seg så langt som mulig for at han skal få de milliardene som skal til.

Kampen er på ingen måte tapt for Djupedal. Men han har møtt enda en tung motbakke han må pese seg oppover, før han nærmer seg målet.