Turbulens rundt Flesland

Når Liv Signe Navarsete offentlig ber styret i Avinor om å sørge for ro innad, kan det like godt føre til mer uro. For flygelederne gjelder det å få samferdselsministeren som en alliert i kampen for å svekke Avinor-sjef Randi Fleslands posisjon, skriver redaktør Magne Lerø.

For Randi Flesland i Avinor er det nærmest blitt en normaltilstand å ikke ha de ansattes tillit. Å lese elendighetsbeskrivelser av forholdene i den organisasjonen hun leder, er blitt hverdagskost. Mediene stiller opp når man kan skrive om at en flygeleder i Bodø bryter sammen på jobb, at ekteskapene blant flygeledere i Røyken ryker i høyt tempo, og når spørreundersøkelser fra Bedriftshelsetjensten viser at flygeledere er frustrerte, slitne og presset. De forteller stadig at de er så overarbeidet at de snart ikke orker mer. Når juletrafikken starter, ser det ut til at de regner med å være utslitte og syke. Den som har skyld i elendigheten, er Randi Flesland og hennes nærmeste. Avinor selv hevder de har kontroll, og at det ikke er noe som tilsier at man ikke skal klare å avvikle juletrafikken.

Flygelederne hevder at flysikkerheten er truet, dersom ikke forholdene i Avinor blir bedre. Manglende flysikkerhet kan brukes som et argument for mye. Det ble hevdet at vedtaket om å flytte Luftfartstilsynet fra Oslo til Bodø også ville svekke flysikkerheten. Nå er det nedleggelse av flysentralen i Røyken som truer sikkerheten.

I august la Flyhavarikommisjonen fram en rapport, der man pekte på at Avinor ikke hadde fulgt opp arbeidet med flysikkerhet som forventet. Her ble det også stilt spørsmål ved om ledere med overordnet ansvar for flysikkerhet har den faglige kompetansen som er nødvendig. Luftfartstilsynet har også grepet inn og forlangt større avstand mellom flyene i innflygningen til Gardermoen, fordi det i år er blitt innrapportert 12 tilfeller der fly har vært så nære ved hverandre at flyalarmen er blitt utløst. Avinor forsvarer seg med at det ikke er noen fare. Alarmsystemet er overfølsomt. Det har ikke vært reell fare for kollisjon i noen av de innrapporterte tilfellene.

Avinor-ledelsen måtte også tåle sterk kritikk da en leder uten erfaring fra luftfarten ble ansatt som sjef for kontrollsentralen på Røyken.

Når det er såpass uro rundt Avinor – og det stilles spørsmål ved om man har full kontroll med flysikkerheten – er det forståelig at samferdselsministeren vil foreta seg noe. Det gjorde hun for vel to uker siden, ved å si at organiseringen av Avinor skal vurderes. Hun åpner for en oppsplitting av organisasjonen i en del for drift av flyplassene og en annen for sikkerheten. Det er ikke første gang det stilles spørsmål ved om et aksjeselskap skal få ha ansvaret for sikkerheten. Avinor-ledelsen er blitt møtt med kritikk for at man er mer opptatt av å spare penger enn å sikre flysikkerhet.

Flysikringsdirektør Anne Grette sa opp sin stilling i forrige uke, og hun begrunnet det med at samferdselsministeren ved å sette i gang en vurdering bidrar til å undergrave den organiseringen hun selv har tro på. Hun gidder ikke mer. Og hun er modig nok til å si hva som er grunnen til at hun trekker seg. Det endte med at Navarsete innkalte styreformann Talleraas til et møte, for å forsikre seg at dette kun var Grettes private mening. Selvsagt var det det, fikk hun vite. Men selvsagt er det flere sentralt plassert i Avinor som mener det samme som Grette.

Flygelderne håper nok på en oppsplitting av Avinor, og et nytt regime der de får en sterkere posisjon enn det de i dag har i bedriften.

Randi Flesland har vist seg som en seig og sterk leder for Avinor. Det koster å stå i en tøff omstilling år etter år. Det kan være det skorter på hennes motivasjon også. Eller så biter hun tennene sammen og fortsetter ufortrødent å føre omstillingen av Avinor videre.

Når sikkerhet først er kommet så sterkt i fokus, gjør Flesland lurt i å finne en flysikringsdirektør med høy fagkompetanse etter Anne Grette. Luftfartsdirektør Otto Lagarhus har da også gjort det klart at de ønsker å godkjenne Avinors toppledere med ansvar for sikkerhet. Han mener de bør ha flyfaglig bakgrunn.

Utfordringen for Navarsete er å ikke skape et inntrykk av svekket tillit til Avinor-ledelsen. Om flygelederne vil roe seg ned og vente på at utredningen er ferdig i løpet av våren 2006, er for tidlig å si. Men det får vi vite til jul.