Rød–grønn sjef i blå NHO

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil ha Stoltenberg framfor Bondevik, kvitte seg med ideen om næringsnøytralitet og tenke annerledes enn Finn Bergesen i NHO. Større mangfold på arbeidsgiversiden er positivt, skriver redaktør Magne Lerø.

I NHO er man opptatt av å avspeile bredden i næringslivet. Her finner vi ansatte og tillitsvalgte fra de fleste partier. Allikevel er det slik at de fleste assosierer blått, borgerlig og høyrepolitikk med NHO. Før valget i høst la da heller ikke NHO-ledelsen skjul på at de foretrakk at Bondevik-regjeringen fortsatte. President Erling Øverland og direktør Finn Bergesen jr. anbefalte til og med Bondevik å sluke en stor og vond kamel for å beholde makten, nemlig å ta Carl I. Hagen og hans populistiske følge med inn i regjeringen. Nå må Finn Bergesen jr. gjøre det beste ut av det med Jens Stoltenbergs rød–grønne følge. De har allerede begynt å lufte sine bekymringer for hvordan det vil gå.

Den som ikke er bekymret, er lederen for det nye storforbundet som i dag se dagens lys, Stein Lier-Hansen. Med 2000 medlemsbedrifter og 110 000 ansatte, vil Norsk industri utgjøre 25 prosent av NHO. Nest etter Finn Bergesen jr. blir Lier-Hansen den mest sentrale talsmann for NHO. Og Stein Lier-Hansen er ikke på linje med Bergesens NHO-linje i viktige spørsmål.

Lier-Hansen har vært statssekretær for Ap i Miljøverndepartementet. Han legger ikke skjul på at han mener en rød–grønn regjering er det beste for industrien, og begrunner det med at den nye regjeringen står for en mer aktiv industripolitikk.

– Norsk myndigheter må ha det samme konkurranseinnstinktet som i andre land og kjempe for egen industri, sier han til Dagsavisen. Han vil bort fra den såkalte næringnøytraliteten som Bodenvik-regjeringen sto for, og mener de politiske visjoner som er nedfelt i Soria Mori-erklæringen, er i tråd med industriens interesser. Spørsmålet er om Lier-Hansen får hele NHO med på en slik «industrien og staten hånd i hånd»-tenkning som han tar til orde for.

Lier-Hansen var kritisk til at NHO-ledelsen tok til orde for at Frp burde trekkes inn i regjeringen. Da NHO-sjef Finn H. Bergesen jr. hevdet vi var blitt en nasjon av sytere og mente dette kunne forklare noe av det høye sykefraværet, understreket Lier-Hansen at arbeidsgiverne hadde ansvar for å skape økt trivsel på arbeidsplassen.

Industrien i Norge bygges ned. For Stein Lier-Hansen blir det for enkelt å rope høyest mulig om lavest mulige skatter for bedriftene. Han vil for eksempel at staten skal sikre norsk industri kontrakter når forsvaret skal gjøre milliardhenvisninger ved kjøp av nye våpensystemer. Han vil at staten aktivt skal bruke avgiftspolitikken for å styre norsk industri. Den nye satsingen på CO2-frie gasskraftverk er et annet eksempel på at industrien og myndighetene kan gå sammen om å utvikle ny teknologi som senere kan blir god butikk.

Stein Lier-Hansen og industriminister Odd Eriksen må finne ut av hva som kan gjøres for å legge forholden til rette for at vi kan ha en leverende industri her i landet. Odd Eriksen sier til Dagsavisen i dag at det kan bli aktuelt for staten å kjøpe seg opp i bedrifter for å sikre norsk eierskap. Vi tror ikke det er det mest fornuftige staten kan bruke pengene på. Det hjelper ikke med norsk eierskap hvis ikke industriproduksjonen er lønnsom. Odd Eriksen liker ikke at arbeidsplasser knyttet til produksjon av sjokolader på Freia blir lagt ned. Det kan han gjerne beklage, men dette er ikke noe han kan gjøre noe med. Vi regner med at Stein Lier-Hansen vil la kampen handle om de lange linjer, og ikke kamp mot eierne for å behold enkeltbedrifter.