SV i drømmeland

SVs idé om å la de ansatte få 40 prosent av stemmene på generalforsamlingen, vil Ap sannsynligvis ta livet av i løpet av dagen. Dette er mildt sagt talentløst, skriver redaktør Magne Lerø.

SV foreslår i fullt alvor at de ansatte skal ha 40 prosent av stemmene på generalforsamlingen i norske bedrifter. De bruker Union-saken som bevis på at det er nødvendig å gi de ansatte mer makt i bedriftene. Hadde de ansatte hatt 40 prosents representasjon, ville styret i Norske Skog aldri fått flertall for å legge ned Union i Skien. Det har de utvilsomt rett i.

Børsdirektør Svein Arild Andersen sier til NRK at forslaget er både dumt og urealistisk. Direktør Petter Haas Brubakk i NHO sier det vil være ødeleggende for norsk næringsliv og at det i tilfelle blir den største konfiskasjon i norsk historie.

Når et parti kan havne så langt ut på jordet i sin næringspolitikk, har det sammenheng med det som skjedde da loven om at styrene skal ha 40 prosent kvinner i styrene ble innført. Her har Stortinget bestemt at eierne skal fratas retten til å velge hvem som skal representere dem i et styre. Hvis et selskap eies av fire menn med 25 prosent hver, kan to av dem ikke sitte i styret. De må finne en kvinne som kan representere dem.

Men politikerne vender det døve øret til protestene mot at de gjennom denne loven fratar eiere retten til personlig å skjøtte sitt eieransvar, slik aksjeloven legger opp til. Kan man pålegge 40 prosent eierandel i styret, må man også kunne pålegge at de ansatte skal ha 40 prosent av stemmene på generalforsamlingen. Større tankeflukt er det ikke over SVs forslag.

De har kommet på en idé, synes den er god, og plutselige er det blitt SVs politikk. Det står ingen ting om dette i Soria Moria-erklæringen

Uten å ha full oversikt, drister vi oss til å påstå at det ikke finnes noe land i verden hvor eierne av et aksjeselskap må avgi 40 prosent av makten til de ansatte. Ikke en gang i det som måtte være igjen av sosialistiske land i verden, har man kommet på en slik tanke.

Og hva med bedrifter som ikke vil gi de ansatte 40 prosent av stemmene på generalforsamlingen? Skal de avvikles, slik regjeringen har bestemt det skal skje når det gjelder brudd på loven om 40 prosent kvinner i styrene?

Hadde SV vært i opposisjon, ville et slikt forslag blitt møtt med et skuldertrekk. Når de sitter i regjering, må de tas på alvor. Vi hadde ikke ventet at SVs parlamentsriske leder Inge Ryan, som til vanlig er en balansert og reflektert mann, ville stått fram som talsmann for noe slik. Det må bety at de mener det er en god idé.

Dette forslaget er såpass mye i drømmeland at representanter fra Ap trolig vil ta livet av det i løpet av dagen. I Ap forstår man at dette ikke er veien å gå. Det vil føre til at investorer vil rømme landet. Når alt skal sies, må det også sier at forlaget ikke er så ille som SV-nestleder Audun Lysebakkens tanker om at børsen bør avvikles. Listen over forslag fra SV som ikke er i nærheten av å bli en realitet, kommer til å bli fryktelig lang på fire år dersom de holder samme tempo i egenproduserte luftige ideer som framsettes som politiske forslag.