Odfjell som lite lur

Det skurrer når styreformannen i langsiktige Orkla, John Fr. Odfjell, i samme slengen opptrer som privat aksjespekulant, skriver redaktør Magne Lerø.

Orklas styreformann, Johan Fr. Odfjell, har tjent rundt 10 millioner kroner på kjøp og salg av Opticom i en periode hvor aksjekursen har steget med 170 prosent. Orkla, ABN Amro og investorene Petter Stordalen og Øystein Stray Spetalen er blant de som har kjøpt seg kraftig opp i selskapet. Nå ligger de an til å vinne kampen mot Thomas Fussel og Robert Keith om makten i selskapet. Odfjell blir kritisert for at han opptrer som aksjespekulant i et selskap hvor Orkla kjøper seg opp.

Oslo Børs sier de vil undersøke hvor mye av Orklas investeringsstrategi Odfjell kjente til da han handlet aksjer i it-selskapet. Ingen har påstått at Odfjell har hatt informasjon som ikke markedet har kjent til. I så fall har han drevet med innsidehandel. Det er straffbart. Men selv om Odfjell ikke har brutt loven, er spørsmålet om han har opptrådt i tråd med god eierstyring.

Ludvik Sandnes, administrerende direktør i Noraudit og sentral i arbeidet med å utforme prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, mener denne typen disposisjoner går på tilliten løs,

– Det er ikke lurt å gjøre alt som er lov. Det er ikke handlingen i seg selv, men hvordan den ser ut, som er mest avgjørende for et selskaps og et styres omdømme. Styremedlemmer og ledere må tenke på hvordan ting blir oppfattet i lys av de rollene de har. Ellers går det fort på omdømmet, både for seg selv og bedriften, sier Sandnes til Dagens Næringsliv.

Arne Selvik, styreekspert ved Norges Handelshøgskole, mener disposisjonene svekker Odfjell og Orklas omdømme, men mener det ikke er grunnlag for å påstå at Odfjell har drevet med innsidehandel.

Johannes Brinkmann, professor i næringslivsetikk ved Handelshøgskolen BI, mener Odfjell har opptrådt kritikkverdig.

– En styreformann i Orkla kan ikke unngå å bli vurdert moralsk når han gjør slike ting. Jo mer et selskap er opptatt av etikk, jo større troverdighetsproblem kan det få i en slik situasjon. Styreledere synes godt, og de er rollemodeller, sier Brinkmann i Aftenposten.

Det er verd å merke seg at prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance på norsk ) som ble vedtatt i fjor, nå fungerer som basis for en etisk vurdering av de transaksjoner Johan Fredrik Odfjell har foretatt. Denne gangen har vi fått en debatt om etikk og omdømme, ikke jus. Når man vil stille opp kriterier som går lenger enn loven, ender man i etikken. Odfjell kritiseres egentlig for ikke å leve opp til etiske standarder.

Han er i ferd med å bli dømt av det organ som i finansnæringen tilsvarer «Pressens Faglige utvalg». Her har man ikke et eget organ som skal uttale seg, men kompetente fagfolk kommenterer en sak ut fra de kriterier som er fastsatt for god eierstyring og selskapsledelse.

Den som ikke forstår debatten, er Orklas største eier, Stein Erik Hagen. Han tok selv initiativ til at Orkla har utarbeidet regler for styremedlemmers aksjeinvesteringer.

– Styremedlemmer i Orkla må stå fritt til å kjøpe aksjer. Hvis ikke blir det umulig å sitte i styret, sier Hagen til Aftenposten.

Odfjell må finne seg i at han blir kritisert for å opptre som aksjespekulant, når han også opptrer i rollen som leder i styret for landets største private selskap. Øystein Stray Spetalen legger ikke skjul på at han tjener millioner hvert år på å gå ut og inn av selskaper til rett tid. I den forstand er han en aksjespekulant. Det er fullt lovlig å kjøpe og selge aksjer når det passer en. Også Orklas investorer kan dette spillet. Men Orkla er kjent for langsiktighet og seriøsitet i alt de fortar seg.

Det skurrer når Orklas styreformann opptrer som aksjespekulant i kjølvannet av at det selskap han er styreformann i kjøper seg opp i selskapet ut fra en strategisk vurdering og ikke kortsiktig gevinsttenkning.

Denne saken er et godt tegn. Aktørene i finansmarkedet vet nå at de blir kritisk fulgt. Kriteriene for å framsette kritikk er ikke lenger lovbudd og innsidehandel, men om man opptrer i tråd med prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse.

I det lange løp er det ikke sikkert det er lurt av Odfjell å være like lur som han har vært i dette tilfellet.