Fyrlys i mørket for Redningsselskapet

Når hele ledelsen trekker seg, tyder det på at det er nok klokskap i Redningsselskapet til at de kan redde seg selv. Ved å tilby Monica Kristensen Solås lønn ut åremålsperioden 2007, bør det problemet kunne være løst, skriver redaktør Magne Lerø.

Det ser ut til å være nok klokskap i Redningsselskapet til at de kan redde seg selv. Det viste sentralstyret i går ved å stille sine plasser til disposisjon, samtidig som man gjorde det klart at Monica Kristensen Solås ikke skal tilbake som generalsekretær.

Redningsselskapet har nådd bunnen. Alt tyder på at de nå kan ta fatt på den møysommelige prosessen det er å skape ro innad og tillit utad.

Men det er fortsatt skjær i sjøen. I går på Standpunkt i NRK kunne skipper Kjell Ola Johansen fortelle at de ansatte om bord på båtene ønsker at Monica Kristensen Solås fortsetter. Det samme mente en av de ansattes representanter. Hun presterte endatil å si at det var på avdelingsledernivå ved administrasjonen på Høvik problemene ligger. Ansatte som ennå ikke forstår at tiden for Monica Kristensen Solås er ute, er et problem. Når man nesten med navns nevnelse på direktesendt tv peker ut avdelingsledere som roten til alt vondt, kan striden komme til å blusse opp igjen. Det er tydeligvis skapt sår i Redningsselskapet som det tar tid å lege.

I går ble distriktssekretær i Tromsø, Arild Braathen, frikjent for anklagene om underslag. Dermed kan grunnlaget for oppsigelsen av ham være borte. Dette en seier for de som først rykket ut med mistillit både til generalsekretæren og styret.

Det er også tatt til orde for at det bør nedsettes en granskningskommisjon av utenforstående for å finne ut hva som har skjedd i Redningsselskapet det siste året. Det er mulig dette er nødvendig for at de skal klare å legge stridsøksene fra seg. Med en helt ny ledelse burde de ha muligheter for å komme videre uten å måtte granske «gammel dritt».

Monica Kristensen Solås har ikke vært like klar i alt hun har foretatt seg. Hun har sagt at hun ikke vil stå i veien for at det blir skapt ro i selskapet. Det er jevngodt med å si at hun aksepterer å fratre stillingen. På Standpunkt opptrådte hun i går meget konstruktivt. Hun framsto som en generalsekretær som var lei seg for det som hadde skjedd, men med stort engasjement for Redningsselskapet som organisasjon. Til Dagbladet i dag legger hun vekt på at hun ikke har fått en tilfredsstillende begrunnelse for hvorfor hun må fratre.

Hun har nå fått en erfaren arbeidsrettsekspert, advokat Arvid Ødegaard, som rådgiver. Slike floker har han løst opp i tidligere. Sannsynligvis vil Monica Kristensen Solås kreve at hun skal ha lønn i den perioden hun har en avtale for. Det betyr at hun kan heve full lønn i 2006 og 2007. Redningsselskapet håper nok å slippe litt billigere unna. Det spørs. Skal man avvikle en daglig leder, kan det ikke gjøres slik det har skjedd i Redningsselskapet.

I løpet av et par uker bør Redningsselskapet komme opp med en solid kandidat til å overta som president. Tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen og de avgåtte biskopene Gunnar Stålsett og Ola Steinholt er foreslått fra Finnmark. Dette er gode navn. Redningsselskapet trenger et styre bestående av noen som kjenner organisasjonen innenfra som sin egen bukselomme og med bred tillit innad, og noen utenfra med bred erfaring fra ledelse av organisasjoner.