SV-Kristin som løshest

SV er tydeligvis villig til å gå så langt i markering av egen utenrikspolitikk at utenriksministeren må drive brannslokking. Det går ikke i lengden at Jonas Gahr Støre skal ha en løshest i regjeringen innenfor eget ansvarsområde, skriver redaktør Magne Lerø.

I relativt diplomatiske ordelag gjorde Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Åslaug Haga det klart at Kristin Halvorsen med sin oppfordring av boikott av israelske varer hadde gått over streken for hva regjeringsmedlemmer kan tillate seg. Halvorsens bokikott-støtte utløste heftige protester fra den israelske ambassaden. Utenriksminister Støre måtte sende brev og understreke at det aldeles ikke er norsk politikk å oppfordre til boikott. Åslaug Haga sier til Dagbladet i dag at regjeringsmedlemmer ikke kan drive med partimessige egenmarkeringer i utenrikspolitiske spørsmål.

I høst demonstrerte en del stortingsrepresentanter fra SV mot regjeringens politikk utenfor Stortinget. Vi fikk inntrykk av at Kristin Halvorsen i ettertid har forsøkt å legge en demper på iveren i SV til å markere egen standpunkter i strid med regjeringens politikk. Det manglet heller ikke på advarsler fra kommentatorer og politiske forståsegpåere om å legge seg på en slik «dobbeltsporstrategi». Med boikott-utspillet ser det ut til at Halvorsen har gjort «dobbeltsporet» til SVs offisielle strategi. SV er villig til å gå så langt i markering av egen utenrikspolitikk at utenriksministeren og statsministeren må drive brannslokking. Kristin Halvorsens boikottstøtte er en større belastning for regjeringen enn SV-protesten mot sin egen regjering utenfor Stortinget.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre vil neppe akseptere at regjeringsmedlemmer opptrer som løshester innenfor hans ansvarsområde. Han har neppe noe imot at det foregår en livlig utenrikspolitisk debatt i SV, og at Audun Lysbakken og andre kan mene nær sagt hva som helst. Men Halvorsen er et regjeringsmedlem. Det er ABC i forholdet til andre land at regjeringen taler med én tunge.

Kristin Halvorsen er en politisk ringrev. Vi må tro at hu har regnet med reaksjoner fra Ap for sin boikottstøtte. Men kanskje er hun overrasket over hvor mye hun satte i gang med å gi aktiv støtte til boikottaksjonen. Først og fremst forteller denne saken at Halvorsen er under press fra sine egne. Hun må ha ment at boikottstøtten var nødvendig indremedisin. Hvis hun hadde svart «ingen kommentar» til SVs boikottaksjon, ville hun blitt offentlig kritisert av sine egne.

SV er det svake ledd i regjeringen. De mener tydeligvis at «dobbeltsporet» er den beste strategien. Så langt synes det ikke som om velgerne har noe til overs for SVs forsøk på å ri to hester.

Denne saken roer seg snart ned. SV vinner neppe stor forståelse i opinionen for sin boikottaksjon. SV og Ap får heller forberede seg på et av de store slagene som vil stå om et par måneder, petroleumsfrie områder i Nord-Norge. Jens Stoltenberg var temmelig klar på NHOs årskonferanse på at han ikke så noen grunn til å slå på bremsene i oljeaktiviteten i nord. Miljøvernministere Helen Bjørnøy uttaler seg slik til VG i dag at vi forstår at hun legger opp til sterkere begrensninger enn det Ap ser for seg. Det går mot et gedigent oljepolitisk slag rundt påsketider.