Sekstimers dag for de sterkeste

Vi trodde sekstimersdagen skulle være for barnefamilier og de i belastende yrker. Men nå sier Gerd-Liv Valla at hun vil ha fri hver mandag. Igjen er det de friske, sterke og arbeidsføre som skal prioriteres framfor de syke, svake og de uten arbeid, skriver redaktør Magne Lerø.

Etter at LO-leder Gerd-Liv Valla i går gjorde det klart at hun for egen del vil ha fri hver mandag, framstår sekstimersdagen som et sammensurium av ulike motiver og interesser. Gerd-Liv Valla vil ha langhelg og snakker om valgfrihet som en høyrepolitiker. Alenemødre, eller fedre, som jobber innen omsorgsektoren, vil sannsynligvis velge å komme seg ut av køya mandag morgen og heller hente i barnehagen hver dag klokken halv tre. Og noen vil gå skift og arbeide til klokken seks annen hver dag i gjennomsnitt. Det høres fint ut.

I går hadde Gerd-Liv Valla hentet over representanter fra Toyotas verksted i Gøteborg for å skape glød i egne rekker. De har innført sekstimersdag, og kan fortelle om økt produktivitet og 75 prosent reduksjon i sykefraværet. Forklaringen er at de jobber skift og kan utnytte lokaler og utstyr 12 timer i døgnet.

LOs største fagforbund i privat sektor, Fellesforbundet, ble ikke overbevist. De setter foten ned og vil ikke delta i noe forsøk med sekstimersdag.

Fellesforbundets nestleder, Arve Bakke, mener Valla serverte en PR-jippo til tusen.

– Hvis dette hadde vært så veldig bra, hvorfor hadde ikke da alle bilverksteder i Sverige gjort det samme? sa han på møtet i går. Han hadde med seg et brev fra Jern og Metall i Sverige, der det sto at avalen ikke er godkjent sentralt. De ansatte ved verkstedet har gitt fra seg ulempetillegg og akseptert en arbeidstid i skift fra seks om morgenen til seks om kvelden.

Bakke mener sekstimersdagen vil koste for mye

– Vi må ansette flere hvis vi gjør det. Vi har ingen tro på at det ligger noen produktivitetsgevinst som kan oppveie at vi setter ned arbeidstiden en og en halv time hver dag, sier Bakke til Dagens Næringsliv.

– LO har ingen tradisjoner for å kreve reformer slik at næringslivet blir liggende brakk. Jeg tror utviklingen går mot gradvis nedkorting av arbeidstiden. Men folk vil velge forskjellig hvordan de vil ta ut forkortelsen, sier Gerd-Liv Valla.

Fornyingsminister Heidi Grande Røys sier til Dagsavisen at hun er klar for forsøk med sekstimersdag. Hun er sannsynligvis mest interessert i forsøk innen helse, pleie og omsorg. Her finner vi mange dobbeltarbeidede kvinner i tungt og belastende arbeid.

Sigrun Vågeng, direktør i NHO, gjør det klart at NHO mener vi ikke har råd til å innføre 30 timers arbeidsuke. Inge Lønning (H) minner i Aftenposten om at regjeringen har lovet 10 000 nye arbeidsplasser innen helse- og omsorgsektoren. Hvis alle skal jobbe mindre, trengs det enda flere. Eller skal de pleie mer effektivt?

Vi kan ikke utelukke at sykefraværet kan gå ned i enkelte yrker ved å redusere arbeidstiden. Som hovedregel er det meget tvilsomt. En del svenske kommuner har gått bort fra sekstimersdagen, fordi det viste seg at sykefraværet over tid ikke gikk ned likevel. Vi har i alle fall ingen tro på at journalister blir mindre syke av at de kan gå hjem klokken halv tre istedenfor klokken fire – eller ha langhelg som Gerd-Liv Valla.

Barnefamilier vil utvilsomt få en lettere hverdag om foreldrene kan arbeide mindre. Og det er nok her en bør begynne. Det var barnefamiliene SV ivret for da de kjørte fram sekstimersdagen.

Det er grunn til å skille mellom snørr og barter i sekstimersdebatten. Gerd-Liv Valla vil ha mer fri. Om hun selv mener at hun blir mer effektiv eller mindre syk av å ha fri hver mandag, har hun ikke sagt noe om. Hennes langhelg har lite med barnefamilier eller økt effektivitet å gjøre. Valla mener samfunnet har penger nok til at hun ikke trenger å jobbe så mye som i dag. Eller så vil hun bytte arbeide mot lønn. Det blir en annen diskusjon om LO i år ikke fremmer et særdeles moderat lønnskrav og krever redusert arbeidstid istedenfor. Dette er det i alle fall mer realisme over. Men hun kommer ikke bort fra at det igjen er de friske, sterke og arbeidsføre som skal prioriteres framfor de syke, svake og de uten arbeid. Alternativet er jo at vi kan bruke den verdiskapingen som 7,5 timer representerer til å sikre andre velferdsordninger.

Jens Stoltenberg har uttalt seg såpass tydelig imot sekstimers arbeidsdag, at han neppe lar seg overtale til å forandre mening – uansett hvor mange runder Gerd Liv Valla får han med seg rundt Sognsvann. Men han må nok godta at det blir satt av noen millioner til forsøk neste år. Det vil SV kreve. Stoltenberg kan rolig stå på sitt. Han har støtte fra Fellesforbundet, som har tatt kraften ut av ideen om 30 timers arbeidsuke.