Over og ut før 60 år

LO ivaretar interessene til de som har arbeid. Vil Bjarne Håkon Hanssen ha inkludert flere i arbeidslivet, kan han begynne med å stramme inn på Afp – til ville protester fra LO og SV som ikke vil forstå hvordan arbeidsgivere faktisk opptrer, skriver redaktør Magne Lerø.

– Det er fantastisk at folk fritt kan gå av når de er 62 år uavhengig av helsa, uttalte Arne Byrkjeflot, leder for LO Trondheim, til fem hundre tillitsvalgte på Trondheimskonferansen i helgen, melder Dagens Næringsliv. Afp betaler. Den enkelte taper ikke en krone på å pensjonere seg fem år før den egentlige pensjonsalderen. Det er rene ord for penga. Men det er stikk i strid med det som politikerne har vedtatt.

En av grunntankene i den store pensjonsreformen som kom på plass i fjor, er at alle må jobbe lenger for å få full pensjon dersom levealderen øker. Derfor har regjeringen sagt at en må se nærmere på statens bidrag til Afp-ordningen. Hvis alle kan gå av med full pensjon når de fyller 62 år, er det dette som er pensjonsordningen. I virkeligheten sier LOs representanter rett ut at Afp i virkeligheten fortsatt skal bety at de fleste arbeidstakere i landet har 62 år som pensjonsalder.

Nå sier Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) kraftig ifra om at nåværende Afp ikke bare fører til at de som ønsker å slutte å arbeide når de er 62 år, kan gjøre det. Afp bidrar til å støte eldre ut av arbeidslivet. Det blir nesten umulig å ansette en 56-åring. Etter få år kan han velge å gå av med Afp og bedriften må betale 25 prosent av lønnen, hevder HSH ifølge Aftenposten.

I bedrifter som må nedbemanne, presses arbeidstakere over 62 år til å gå inn i Afp-ordningen for at ikke yngre arbeidstakere skal bli sagt opp.

HSH mener det haster for regjeringen å gjøre det klart at det skal strammes inn på Afp. Dette kan bli tema i årets lønnsforhandlinger. Både arbeidsgiver og arbeidstakere venter på et utspill fra arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

LO vil beholde Afp som den er. De kan regne med støtte fra SV.

Afp var ment som en ordning som skulle sikre at sliterne i arbeidslivet kunne pensjonere seg når de ikke hadde helse til å stå på til de var 67 år. Bjarne Håkon Hanssen må nøkternt konstatere at Afp i dag bidrar til å undergrave målet om et mer inkluderende arbeidsliv. Han kan neppe komme unna med å utfordre LO. Hvis det ikke er mulig å gjøre Afp til en dårligere ordning, er det knapt mulig å endre på noen av våre velferdstilbud.

Afp er et eksempel på hvordan forskjellene øker mellom de som har arbeid og de som står utenfor arbeidsmarkedet. Dette problemet sliter man med i flere land. Størst synes problemet å være i Frankrike, hvor stadig flere blir stående uten arbeid mens de som er innenfor er solid beskyttet både av lovverk og tariffavtaler. De fagorganiserte kjemper for sine medlemmers interesser. Medlemmene har jobb.

Høyreleder Erna Solberg kom med et spennende utspill i et intervju med Dagene Næringsliv i begynnelsen av januar. Hun sa at Høyre skal bli partiet for dem som ramler utenfor i arbeidslivet. Det er egentlig den posisjonen Bjarne Håkon Hanssen ønsker å innta med å ta inkludering inn i det offisielle navnet på den stillingen han innehar. I praksis kan dette ikke bli noen «hånd i hånd med LO»-strategi. Bjarne Håkon Hansen må gå sin egen vei og vise hvordan flere eldre, uføretrygdede og innvandrere kan komme inn i arbeidslivet. Han har gjort det vanskeligere for seg selv ved å fjerne muligheten for midlertidige ansettelser.

En kvinne på 56 år som har vært utføretrygdet et par år, kunne fått muligheten i en midlertidig ansettelse. Men bedriften tar ikke sjansen på å ansette henne fast. Det kan bli Afp om seks år, og man er ikke sikker på om hun vil yte maks fram til den tid. Hun fortsetter som uføretrygdet. Bjarne Haakon Hanssen betaler – og etter to år forstår hun ikke lenger poenget med å stå opp om morran, slik Bjarne Håkon Hanssen gjerne vil.