Uklok muslim-provokasjon

Vebjørn Selbekk er en modig, men uklok maur. Istedenfor å vifte med ytringsfriheten, bør han gå foran i det kristne miljøet han tilhører med å vise respekt og ikke krenke religiøse følelser, skriver redaktør Magne Lerø.

Ved å trykke en tegning av Muhammed der han ble fremstilt som terrorist, visste Jyllandsposten at det ville bli bråk. Man de ante neppe rekkevidden av det de satte i gang med sin provokasjon. Danske varer blir nå boikottet, og diplomater pakker sakene sine og reiser fra Danmark. I går rykket statsminister Anders Fogh Rasmussen ut og tok avstand fra karikaturtegningene, men han ba ikke om unnskyldning. Jyllandsposten la ut en beklagelse på sine nettsider, men de beklaget ikke at tegningene ble trykket. Så langt har ikke dette vært nok for å få løst krisen.

Her i landet er det den kristne avisen Magazinet som har trykket noen av de omstridte tegningene. Det har endt med at redaktør Vebjørn Selbekk har fått flere drapstrusler og må ha politibeskyttelse. Han sier det ikke var meningen å såre noen, men forsvarer seg med at han har handlet godt innenfor ytringsfriheten.

Kjell Magne Bondevik mener han har handlet uklokt og respektløst, ifølge Aftenposten. Det samme sier Dagfinn Høybråten. Olav Fykse Tveit, generalsekretær i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke, kritiserer også Selbekk. Carl I. Hagen forsvarer Selbekks avgjørelse. Det sammen gjør Francis Sejersted, leder av Ytringsfriheten, i en samtale med Vårt Land.

Vebjørn Selbekk holder seg godt innenfor ytringsfriheten. Det er ikke her problemet ligger.

Spørsmålet er om Selbekk har utøvet et godt skjønn og opptrådt klokt og respektabelt. I Magazinets lesergrupper er man kritiske til den sterke stillingen muslimene har fått i Vesten, og mener mye av det samme som Frp om norsk innvandringspolitikk. De er opptatt av å bevare norsk kultur, at kristen tro skal ha en særstilling i vårt samfunn og at muslimer må innordne seg det norske samfunnet.

Redaktør Harald Stanghelle peker i Aftenposten i dag på at «Magazin-miljøet» i sin tid var meget kritiske til filmen «Jesus Christ Superstar» og «Life of Brian». De går gjerne på barrikadene når man opplever at kristen tro blir tråkket på. Stanghelle mener det er dobbeltmoral som preger redaktør Selbekks tenkning og atferd.

Verden er mer uoversiktlig enn den virker fra et redaktørkontor i Oslo sentrum. Selbekk hadde neppe ant konsekvensen av hva han satte i gang med å trykke tegningene.

Vi forstår at Selbekk ikke vil legge seg flat og be om unnskyldning. Men han kan si noe mer enn å forsvare dette ut fra ytringsfriheten. Han kan si at reaksjonen har gjort inntrykk og at han vil vise langt større tilbakeholdenhet med å trykke denne typen tegninger senere.

Hvis Selbekk eller andre skal dure i vei og provosere muslimene ved å trykke tegninger som støter deres religiøse følelser, vil det ha skadelige virkninger. Vi er tjent med å vise respekt. Om blasfemibegrepet er tømt for innhold i vårt samfunn, har det mening i den muslimske verden. Det må vi forholde oss til. Vebjørn Selbekk kan nok forstille seg slags tegninger av Jesus han selv og det miljø han tilhører vil finne dypt støtende.

Selbekk er en modig, men uklok maur. Istedenfor å vifte med ytringsfriheten, bør han gå foran i det kristne miljøet han tilhører med å vise respekt og ikke krenke religiøse følelser.