Forstand og uforstand om Hydro

Hvis Jens Stoltenberg setter LO på plass og politikere slutter å hviske i krokene om at Eivind Reiten bør få sparken, kan vi få en viktig debatt om det holder å legge ned i Årdal eller om Hydro kan selge unna 19000 arbeidsplasser i aluminium, skriver redaktør Magne Lerø.

Hydro-sjef Eivind Reiten har antydet at Hydros aluminiumsdimensjonen, som utgjør 19000 av selskapets 38 000 arbeidsplasser, kan bli solgt. Aluminiumsverkene i Årdal og Høyanger er truet av nedleggelse. LO og sterke krefter i Ap og SV forventer at regjeringen skal gripe inn og sørge for at det fortsatt produseres aluminium i Årdal og Høyanger. I går ble saken drøftet på Aps gruppemøte i Stortinget.

Hvis det VG skriver i dag er sant, er den store forvirring i ferd med å bre seg i blant Aps stortingsrepresentanter. Avisen skriver at flere Ap-politikere mener Hydro-sjef Eivind Reiten må få sparken. Disse må ha gått alvorlig surr i hva som er eier, styrets og administrasjonens oppgave i et børsnotert selskap.

Det er større grunn til å ta på alvor kravet fra mer sentrale A-politikere om at staten bør skifte ut styrelederne Jan Reinås (61) i Hydro og Jannik Lindbæk (66) i Statoil. I går kveld uttalte imidlertid næringsminister Odd Eriksen at det ikke blir aktuelt med utskiftinger.

– Jeg mener jeg har bred tilslutning til hovedlinjene våre om aktivt eierskap, men det betyr ikke at vi som hovedeier skal blande oss inn i enkeltsaker. Lederne må sikre lønnsomhet også der staten er eier, sier Eriksen til VG.

Dette er jo omtrent som å høre Per Kristian Foss (H) eller NHO. Hva den nye aktive eierskapslinja som de ”rød grønne” har varslet går ut på, er det for tiden ingen som kan si noe fornuftig om. I alle fall blir vi ikke særlig klokere når Odd Eriksen snakker om dette.

VG har også snakket med Jens Stoltenberg som sier han ikke vil avvise endringer i Hydro-styret. Det kommer man tilbake til på generalforsamlingen. Vi blir ikke mye klokere av statsministerens svar heller.

LOs fungerende leder, Roar Flåten, er tydeligvis på full kollisjonskurs med Odd Eriksen.

– Vi mener det er viktig å beholde videreforedling slik at vi ikke bare sitter igjen som råvareleverandør. Hydro må ikke bare ivareta hensyn til høyest mulig fortjeneste, men også sysselsetting og industriell utvikling i Norge. Vi ser ingen grunn til at alt som er bygd opp av Hydro i Norge skal investeres i utlandet, sier Flåthen som er sterkt kritisk til planene om nedbygging i Årdal og Høyanger.

 

En nedbygging i Årdal og Høyanger, er først og fremst en sak for styret og ledelsen i Hydro. Politikerne kan gjerne synes at det ikke bør skje, men man kan ikke instruere et styret om å opprettholde en virksomhet som er eller blir ulønnsom. Da får man begynne å gi støtte til fabrikkene i Årdal og Høyanger over statsbudsjettet.

Om Hydro skal selge unna aluminiumsdimensjonen, er en sak som selskapet ikke står fritt til å avgjøre. Dette er en sak for eierne. Og staten eier 44 prosent av selskapet. Det betyr at beslutningsmyndigheten ikke ligger Stortinget.

Hvis aluminiumsdivisjonen skulle blir solgt, er det sannsynligvis utenlandske eiere som overtar. De vil temmelig sikkert kvitte seg med Årdal og Høyanger.

Hydro-sjef Eivind Reiten har selv vært politiker. Han kan spillet. Han vet at det blir fryktelig mye bråk om de for alvor starter å forberede et salg av aluminiumsdivisjonen. Dette er nok det verste som kan skje for LO og ”de rød grønne”. Sammenliknet med salg av hele virksomheten, framstår nedleggelse av driften i Årdal i første omgang som nesten et akseptabelt alternativ. Ved å rasle med sablene og true med salg, har Reiten sagt tydelig fra om at det ikke er aktuelt å drive videre som i dag på aluminiumssiden.

Dette handler også om kraft. Å produsere aluminium er meget kraftkrevende. Hydro har vært helt avhengig av subsidiert kraft. Det er langt fra sikkert at det er politiske vilje til å la Hydro få subsidiert kraft i lange tider framover. Legger Hydro ned i Årdal, vil de gjerne ”ta med seg” kraften til et annet sted. Det te er ikke noe plankekjøring.

Vi får håpe politikerne er så pass klartenkte at de slutter å mene noe som helst om Eivind Reitens stilling. De må selvsagt kunne ha meninger om hvem man ønsker seg som styreleder, men dette er det ikke politikerne som avgjør.

Det de har størst grunn til å diskutere er situasjonen for aluminiumindustrien. Den diskusjonen bør starte med at de lytter til Eivind Reiten. Deretter må Jens Stoltenberg sette LO på plass og si at Hydro skal drive forretningsmessig lønnsomt i alle ledd og på alle steder der de har virksomhet.