SV i oljeland

I helgen tok et samlet SV et stort steg inn i virkelighetens oljeverden. De må være forberedt på å bli utpekt som miljøpolitiske svikere av KrF og Venstre. Selv om kompromissene svir, vil i alle fall Kristin Halvorsen regjere, skriver redaktør Magne Lerø.

– Endelig fikk SV sin miljøseier, skriver Dagsavisen etter vedtaket om oljevirksomheten i nord på SVs landsstyremøte. Det er nok å ta en seier på forskudd. Endelig klarte SV å legge nederlaget i Soria Moria-erklæringen bak seg og samle seg om en felles strategi for å begrense oljeaktiviteten i Nord. Det var det som skjedde i helgen.

SV gikk til valg på stopp i oljeutvinningen i nordområdene. Det fikk de selvsagt ikke Ap med på. Etter Soria Moria har de snakket om ”petroleumsfrie soner”. SV har nå tatt inn over seg at man ikke får Ap med på å bestemme, nærmest for evig og alltid, at det ikke skal drives oljevirksomhet i bestemte områder. SV snakker nå om ”vern av de mest sårbare områdene i Lofoten og Barentshavet”.

Lars Hatlebrekken, leder for Norges Naturvernforbund gir ros til SV for det de kom fram til på landsstyremøte. Vi får se hvor lenge det varer. I Dagsavisen i dag hevdet KrF og Venstre at SV er i full glideflukt bort fra sine strenge miljøkrav til varig vern av nordområdene. De synes SV nå virker ”pinglete”

– Vi er svært skuffet over den vage uttalelsen som SVs landsstyremøte vedtok om framtiden for de sårbare havomådene i nord, sier Gunnar Kvassheim (V) som er leder for Energi –og miljøkomiteen på Stortinget.

– Jeg hadde forventet at SVs landsstyre hadde krevd petroleumsfrie soner i arbeidet med forvaltningsplanen. Dersom forvaltningsplanen blir så ullen som det SV legger opp til, vil partiet i regjering få en miljøopposisjon mot seg både fra KrF og Venstre, sier Henriette Holten Hjemdal, som er miljøpolitisk talskvinne for KrF.

Hvis det skjer, blir det neppe mye ros til SV fra naturvernbevegelsen.

Før påske skal regjeringen ved miljøvernminister Helen Bjørnøy legge fram en forvatningsplan i for nordområdene. Denne skal gjelde fram til 2020. Kristin Halvorsen minnet landsstyremøte om at man ikke har noen garanti for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan endre planen. De kan også skje at teknologien utvikles slik at det i praksis ikke er noen fare for utslipp som kan true miljø og fiskebestand. Derfor mener SV at det ikke er noe poeng å snakke om ”varig vern”.

Vi aner nå hva som kommer til å bli resultaet. En del områder hvor det ”for tiden ikke er aktuelt å starte oljeboring” vil bli blinket ut. Dermed kan SV si at de langt på vei har fått gjennomslag for sine krav. Det blir imidlertid satt i gang full aktivitet på Goliatfeltet, men med ”verdens strengeste” regler for å sikre nullutslipp. Når man går i gang på Goliatfeltet, som absolutt hører til de sårbare områdene, er det i praksis ikke så mye man ikke kan foreta seg.

Spørsmålet er om KrF og Venstre vil klare å gjøre SV i regjering til en miljømessig ”sviker”. Dersom de to partiene og miljøbevegelsen kjører tungt fram at SV har sviktet i miljøpolitikken, vil dette være tungt å bære for SV. Den tid, den sorg. De legger ikke nå opp til å stille ultimative krav som gjør at man må trekke seg fra regjeringsprosjektet i vår hvis man ikke får gjennomslag. Det vil være et for stort nederlag for SV.

Kristin Halvorsen vil se hva de kan få ut av regjeringsprosjektet før de begynner å true med å trekke seg ut. Norsk økonomi går så det griner for tiden. Kirstin Halvorsen har alle muligheter for å legge fram et budsjett i høst som bærer preg av at SV har fått makt , og at de vil bruke den.

I helgen minnet hun partiet om at man ikke bare måtte fokusere på saker man ikke har vunnet fram med. Disse sakene hadde ikke SV vunnet fram med om de var utenfor regjering. Det er langt viktiger å holde rede på hvilke saker en får gjennomslag for. For Kristin Halvorsen er det beste å være i regjering, tross alt. Helgens landsstyremøte tyder på at de fleste i partiet mener det samme. De har ikke tatt skrekken av elendige meningsmålinger og håper at velgerne skal oppdage SV-preget på politikken etter hvert.