Samfunnsansvar med oppsigelse

Hydro bør gjøre som Statens Forurensningstilsyn har forlangt og stenge de gamle Søderberg-ovnene. Det er å vise samfunnsansvar selv om 150 mister arbeidet. Årdal har forurenset nok, skriver redaktør Magne Lerø.

 

De rød grønne har nå fått et nytt selskap der de har alle muligheter for demonstrere hva de mener med samfunnsansvar, og uten å måtte forholde seg til andre eiere som tenker lønnsomhet.

I forbindelse med at konsernsjefen i Posten, Dag Mejdell, i går la fram regnskapet for 2005, gjorde han det klart at han ønsker å kvitte seg med halvparten av landets postkontorer. Dagens næringsliv har regnet ut nærmere 1000 ansatte vil miste jobben dersom150 postkontor nedlegges. Mejdell vil kunne kutte kostnader for nærmere en halv milliard ved å erstatte postkontorer med ”post i butikk”- ordninger. Noen overtallige kan nok skaffes arbeid i butikken. Mejdell er forberedt på at det blir politiske diskusjon rundt forslaget. For Senterpartiet er postkontor distriktspolitikk. Derfor vil samferdselsminister Liv Signe Navarsete neppe la Mejdell få det som han vil.

Posten omsetter for 19 milliarder, og fikk i fjor et resultat på 1424 millioner. Det er et pent resultat, så Navarsete kan nøye seg med å si seg fornøyd og be om at postkontorstrukturen opprettholdes. Det betyr selvsagt at staten kan ta mindre utbytte og får mindre å bruke på andre gode formål. Posten vil være lite fornøyd med at de nektes å drive så lønnsomt som de kan. De trenger solide resultater for å ha finansielle muskler til å investere i Norge og Sverige.

– Jeg føler meg kraftig provosert over uttalelsen han har kommet med i det siste. Hans holdning til statlig eierstyring irriterer meg, sa Navarsete i et foredrag helgen i følge VG. Da var det Eivind Reiten hun siktet til. Mejdell har ennå ikke fått offentlig påtale for å ikke å forstå hva samfunnsansvar dreier seg om.

– Ut over det å tjene penger må Hydro også vise samfunnsansvar, sa Navarsete. De må bety at de ikke skal legge ned aktivitet i Årdal og Høyanger.

Inge Ryan (SV) sier til VG at samfunnsvar betyr at Hydro må erstatte de arbeidsplasser de legger ned. Et slikt krav er aldri blitt stilt til Telenor. Og posten har kuttet flere tusen årsverk de siste årene.

Statens Forurensingstilsyn (SFT) vedtok i 2001 at Hydro må stenge de gamle Søderberg-ovnene i 2007. De forurenser for mye. Det var det ingen politikere som protesterte mot. Hydro har gjort det klart at det ikke er lønnsom å erstatte disse ovnene. Hydro, staten og lokalsamfunnet har hatt god tid på seg til å finne alternative arbeidsplasser. Dørfabrikken Dooria vil etabler seg i Årdal. Det betyr 60 nye arbeidsplasser.

Ordfører i Årdal, Arild Ingar Lægreid, vil ha mer tid. Rådgiver Tor Færden i SFT sier til NRK at de selvsagt vil vurdere en søknad om å utsette stengingen av Søderberg-ovnene.

Dette er en dårlig ide. Hydro bør vise samfunnsansvar og si seg enig med SFT om at de har forurenset nok i Årdal. Å vise samfunnsansvar betyr også å være raus med omstillingsmidler. Det er blant annet snakk om å gi Dooria både lån og etableringstilskudd. Stortinget har allerede bevilget 70 millioner til omstilling. Innovasjon Norge forventes også å komme sterkere på banen.

Alt tyder på at Hydro står fast på at de ikke vil investere i ny teknikk som erstatning for de gamle ovnene. Dette kan ikke politikere overprøve. Dette er styrets ansvar. Det bare å komme i gang med omstillingen jo før jo heller.