Rød–grønt fritt fram for alle

Bondevikregjeringen framsto som veldisiplinert, sammenliknet med de rød–grønne som for tiden spriker i alle retninger på vitale områder. Nå går til og med statssekretæren ut mot sin egen minister, skriver Magne Lerø.

I høst var det SV som fikk så øra flagret for at de aksjonerte mot egen regjering og ikke forsto seg på hva det vil si å være et ansvarlig regjeringsparti. En del Ap-politikere er fullt på høyde med de mest frustrerte SV-politikerne når det gjelder å spre forvirring om hva som er regjeringens linje. Rolf Terje Klungeland er det grelleste eksempelet på, politisk uforstand. Han forlanger at konsernsjef Eivind Reiten og styreleder Jan Reinås får sparken selv om både statsminister Jens Stoltenberg og næringsminister Odd Eriksen har sagt klart i fra at det ikke er regjeringen politikk å drive denne typen fjerning av sjefer. Klungeland bryr seg ikke. Han kjører på. Han har nok sin heiagjeng. I Dagens Næringsliv i dag sier Olav Støylen i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund at Klungeland driver med et ”helvetes tøv”.

Spriket på næringspolitikkens område har nå også nådd toppledelsen i Næringsdepartementet. Det hører til ”regjeringslærens ABC” at en minister og ministerens statssekretær må tale med en tunge. Hvis ikke blir forvirringen fullkommen.

Statssekretær Frode Berge i Næringsdepartementet er også leder i Rogaland Ap. Fylkeslaget har nå kastet seg inn i kampen mot at Telenor skal få selge Opplysningen 1881, skriver Dagens Næringsliv. Jens Stoltenberg har sagt at det ikke er aktuelt å instruere Telenor i denne saken. Rogaland Ap har imidlertid vedtatt en uttalelse det det heter at det ”forventer at staten vil opprettholde sin eierandel og sørge for at viktige arbeidsplasser i Opplysningen 1881 blir reddet”. Vedtaket er enstemmig, Berge var til stede på møtet, og han har underskrevet brevet til departementet der fylkeslagets syn presenteres. Han har ned andre ord vært med på å skrive brev til seg selv.

– Frode går for det som står i uttalelsen. Jeg vil tro han blir en god representant for fylkespartiets syn i departementet, sier fylkessekretær Kjell Sund til Dagens Næringsliv.

Vi får se hvordan Frode Berge har tenkt å håndtere sine hatter. Her kan forvirringen bli stor dersom han både skal uttale seg som representant for Rogaland Ap og sin sjef Odd Eriksen som i likhet med Jens Stoltenberg ikke har til hensikt å instruere Telenor.

Frode Berge burde selvsagt lat være å skrive under på brevet. Han burde sagt til fylkelaget at han i denne saken må opptre i trår med den linjen som regjeringen har lagt seg på.

Frode Berge har også uttalet seg om hva regjeringens akter å gjøre når det gjelder styremedlemmer i statsselskepenne. Også her aner vi en meningsforskjell mellom Eriksen og Berge. De vil nok avvise det. Og det spørs om ikke spriket i alt Eriksen selv har uttalt om denne saken er større enn det er mellom Berge og Eriksen.

Jan Bøhler kjører også et eget løp mot regjeringens linje i nærisngpolitikken. I går fikk han full støtte i VG fra partiets ”grand old man”, Håkon Lie.

Sp har Per Olaf Lundteigen som logger i startgrope for egenmarkeringer på Senterpartiets vegne. Og SV har en stor flokk som ikke er nevneverdig opptatt av å være på linje med de signaler Jens Stoltenberg og ansvarlige ministere gir om hva som er regjeringens linje.

En valgkamp er full av ord og løfter. Etter hvert må det tas beslutninger som gjør det klart hva regjeringen faktisk står for. Union er en tapt sak. Nå står det om Årdal. Neste blir nedleggelse av 150 postkontor. Deretter Opplyseninge 1881 Og det vil dukke opp saker om nedlegging av 100 arbeidsplasser hvor regjeringen blir bedt om å gripe inn med sin aktive næringspolitikk. Noe må regjeringen få til. Det ser ut til at Eriksen vil satse alt på å vise hva de duger til i Årdal. Med å love at antallet arbeidsplasser skal opprettholdes, har han lagt listen høyt. Fallet blir stort dersom de ikke lykkes i Årdal.