Milliarder og makt i laks

Det er bare for fiskeriminister Helga Pedersen å la vår mye laksekonge, John Fredriksen, få slå sammen Pan Fish og Marine Harvest, men gjøre det klart at det ikke er aktuelt å la ham bli nevneverdig større og sterkere, skriver redaktør Magne Lerø.

Både politikere og aktører i næringen syntes det var surt at nederlandske Nutreco fikk kloa i Hydro Seafood i 2000. Året før hadde de kjøpt oppdrettselskapet Marine Harvest. I går sørget John Fredriksen for at ”den norske laksen” igjen kom på norske hender. En skulle dermed tro alt var bare fryd og gammen. Men så enkelt er det ikke, i følge de rød- grønne.

Det er bare plankekjæring som gjenstår for en fusjon mellom Pan Fish og Marine Harvest, om det er opp til John Fredriksen. Det nye selskapet blir da verdens største innen lakseoppdrett med betydelig virksomhet i Norge, Chile, Skottland, Canada og Irland. Her hjemme får de en markedsandel på vel 18 prosent. Myndighetene har fastsatt regler om at en aktør ikke kan kontrollere mer enn 15 prosent av markedet uten at myndighetene godkjenner det. Det kan gis dispensasjoner for inntil 25 prosent av markedet.

I dag møter Pan Fish fiskeriminister Helga Pedersen for å få klarsignal for fusjonen med Marine Harvest.

– I utgangspunktet mener jeg at norske selskaper er store nok. I mangfoldet er det heller ikke de største selskapene som har vist best lønnsomhet, sier Lars Peder Brekk (Sp), som er leder av Stortingets næringskomitè, til Dagens Næringsliv. Han legger kloklig til: Så lenge en allianse ikke bryter norske regler, tar jeg det til etterretning.

Det ikke noe grunnlag for Helga Pedersen til å sette foten ned mot en fusjon mellom Pan Fish og Marine Harvest. De får tross alt ikke mer enn 18 prosent av markedet. Konkurransetilsynet har allerede gjort det klart at det ikke har invendinger mot de planer som foreligger.

John Fredriksen er en slugger, og det går selvsagt an å frykte at han vil ta vel hardt i for å omstrukturere bransjen. Vi kan neppe regne med jubel i alle fjordarmer og kyststrøk over de grep Fredriksen vil ta for å sikre bedre lønnsomhet. Men frykt for omstilling kan ikke brukes som argument for at aktører som Pan Fish og Marine Harvest, får samordne sin virksomhet.

Fiskeriminister Helga Pedersen må nok regne med at dette ikke blir siste gangen aktører innen fiskeoppdrettsnæringen som vil bli større og mektigere, banker på. Pam Fish eier 25 % av Fjord Sefood. Lerøy Seafood, Cermaq og Domstein er også betydelig aktører. John Fredriksen vil vokse og har penger nok til å kjøpe noen av disse aktørene. Da skal Helga Pedersen være på vakt.

Det er riktig som Lars Peder Brekk sier; størrelse er ikke synonymt med økt lønnsomhet. Det er slett ikke sikkert det er i distriktenes interesser at det kun er et par aktører som dominerer bransjen.

Både Cermaq og Panfish/ Marine Harvest er store nok til å være sentrale globale aktører. Det er viktig. En næring der Norge har en betydelig posisjon, trenger selskaper som kan hevde seg internasjonalt og som har hovedkontor i Norge.

Det er bare å hilse den nye storaktøren innen laks og oppdrett velkommen. Utfordringen nå er å få på plass fusjonen og demonstrere at bransjen er tjent med at de tas nye grep.

Vi tror John Fredriksen, Tor Olav Trøim og Atle Eide gjør lurt i å levere god omstilling og bygge tillit i det politiske miljø før man ber om tillatelse til å få legge en enda større del av markedet under seg.