Skyld for farlig kjøtt

Vi kan ikke forlange 100 prosent matsikkerhet. Aktørene må gjøre jobben sin og ikke begynner å skylde på hverandre, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er forståelig, like fullt beklagelig, at det nå utvikler seg en «skylde på den andre»-holdning i kampen mot e.coli-bakterien. Direktør Joakim Lystad i Mattilsynet sier til Aftenposten i dag at Gilde burde gått bredere ut i sin søken etter e.coli-bakterien, som kan ha tatt livet av en gutt og gitt ni andre alvorlig nyresvikt. Men er det ikke Mattilsynet som i slike tilfeller skal sørge for at produsentene faktisk leter så bredt og vidt og dypt som er nødvendig? I en såpass alvorlig sak bør vil slippe synsing. Kommunikasjonsdirektør i Gilde, Nina Sundquist, understreker da også at Gilde har gjort absolutt alt de er blitt bedt om i denne saken.

Direktør i Forbrukerrådet, Erik Lund-Isaksen, er kritisk til Mattilsynets utspill om at kjøttdeig fra Gilde er trygg etter varmebehandling. Lund-Isaksen spør om Mattilsynet har godt nok belegg for å gi grønt lys? Lund-Isaksen kan gjerne spørre, men har han noen som helst faglige forutsetninger for å stille spørsmålet? Mener han at Mattilsynte burde lagt ned forbud mot alt salg av kjøtt fra Gilde? Da ville man jo vært 100 prosent sikker.

Avdelingsdirektør Stein-Ivar Ormsettrø i Mattilsynet viker imidlertid ikke en tomme.
– Bakteriene det er snakk om er svært følsomme overfor varme. Vi anså det derfor som forsvarlig at kjøttpartiet det er snakk om ble sendt ut. Jeg ville gjort det samme i dag, sier Ormsettrø.

Det er et standpunkt det står respekt av. Mattilsynet må basere seg på kunnskap og fakta, ikke synsing og folkemening.

Det er ikke noe å si på at politikerne etter hvert også kommer på banen i denne saken. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har bedt om et møte både med Folkehelseinstituttet og Mattilsynet for å få full oversikt over situasjonen. Hun forsikrer at det ikke skal stå på penger i jakten på smittekilden.

Og penger er det behov for. Nationen skriver i dag at vi bruker 1 milliard kroner hvert år for å sikre at maten er trygg. Hans Petter Bugge, generalsekretær i Veterinærforeningen, sier til avisen at staten bruker nok penger på matsikkerhet. Han mener vi har en matsikkerhet på 99,9 prosent, og at det vil koste milliarder ekstra om vi skal oppnå 100 prosent garanti for at ikke mat kan inneholde noe som gjør oss syke. Trygg mat-direktør i Gilde, Knut Framstad, minner om at kjøttbransjen er underlagt de strengeste kontrolltiltak innen matproduksjon. Hver eneste dag jobber det for eksempel 15 personer fra Mattilsynet på Gildes anlegg på Rudshøgda.

Dette er blitt en meget alvorlig sak for Gilde, og for norsk landbruk. Redaktør Trygve Hegnar raljerer på lederplass i Finansavisen i dag over de elendige tilstandene i norsk kjøttbransje, og skriver at det er en fornøyelse å gå forbi Gilde-hyllene. Han bruker denne saken som et argument for at vi bør importere mer mat fra utlandet «hvor konkurransen er hardere og smaken ofte vel så god». Hegnar om det. Vi tror ikke denne saken gjør det slutt på «godt norsk»-kampanjer og at det ikke lenger blir argumenter for at vi bør holde oss med egen matproduksjon fordi det bidrar til høy matsikkerhet.

Vi må ikke miste fatningen og alle perspektiver etter det som har skjedd. Noen ganger skjer det en ulykke. Noen ganger ser vi resultatet av at vi ikke har 100 prosent matsikkerhet. Vi er imidlertid overbevist om at norsk kjøtt vil bli enda tryggere etter dette. Det koster Gilde altfor mye ikke å sørge for enda bedre rutiner som skal sikre at norsk mat er trygg og god mat.