Med Giske mot spillegalskap

Hvis det ikke er mulig å få kontroll med den sykelige avhengigheten som spill på automater skaper hos alt for mange, er det nødvendig å innføre forbud. Alternativet er nærmest å gå tilbake til de gamle kroneautomatene, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er bred enighet i det politiske miljøet om at det er nødvendig å få kontroll med spillegalskapen. Det er alt for mange mennesker som går fullstendig i grøften fordi de blir avhengige av pengespill. Kultur- og kirkeminister Trond Giske har klokelig fortsatt der Valgerd Svarstad Haugland slapp. For å få kontroll med automatvirksomheten vil politikerne gi Norsk Tipping monopol på drift av spilleautomater. Innsatsen skal bli lavere, gevinstene mindre og automatene skal bort fra vanlige butikker der barn og unge oppholder seg. Automatbransjen har satt seg kraftig til motverge – forståelig nok. Å gi en hel bransje dødsstøtet, er ikke hverdagskost. Det dreier seg altså om hundrevis av arbeidsplasser.

Vi spiller på automater for 27 milliarder kroner hvert år, Norsk Tipping omsetter for 8 milliarder og utenlandske nettspill utgjør 4 milliarder. Bingo utgjør beskjedne 2 milliarder. Samlet sett spiller vi for 45 milliarder.

Å ville gi en statlig aktør monopol kan være i strid med EØS- avtalen. Saken har gått to runder i rettsapparatet her hjemme. Nå står saken på stedet hvil fordi Høyesterett vil avvente hva EFTA-domstolen kommer fram til.

Det er forståelig at regjeringen har hatt problemer med å få gjennomslag for ideen om at Norsk Tipping skal få monopol. Norsk Tipping er kjent for det motsatte av å begrense spillelyst. Via NRK driver Norsk Tipping en gigantisk markedsføring hver eneste uke for sine egne spill. Når politikere tillater at dette skjer, er det fordi inntektene går til gode formål: kultur og idrett. Staten vil sikre seg mest mulig av de kronene folk vil bruke på spill. Dette er i praksis en frivillig innbetaling av skatt.

Røde Kors, Redningsselskapet og andre organisasjoner har alliert seg med de som drifter spilleautomater, og får omtrent en tredjedel av overskuddet. De var først enige med Valgerd Svarstad Haugland om at Norsk Tipping skulle få monopol. Etter hvert har de kommet i tvil, fordi de innser at de vil miste store inntekter.

Samtidig med at det har tatt av når det gjelder spill på automater, vokser det fram en internasjonal gamblingindustri som særlig satser på spill over internett. Poker er mest populært. Noen av selskapene tilbyr gevinster som må investeres i løpet av kort tid. På den måter driver en mennesker videre til å satse store deler av det man vinner. Den voldsomme stimulansen man utsettes for, skaper spilleavhengighet hos mange.

Trond Giske sier til VG i dag at det er ekstremt vanskelig å gjøre noe med nettspill. Det eneste som nytter er å lage regler som gjør det vanskeligere å satse. I Italia har myndighetene krevd at flere hundre internettsider stenges. Operatørene raser og mener det er i strid med EUs regelverk. Det er det neppe. EU overlater til hvert enkelt land å fastsette regler for pengespill. Det er monopolet EU reagerer på.

Trond Giske gjør det klart at han ikke gir opp kampen om kontroll over spilleautomatene. Det varsles nå forbud mot å spille med sedler. Det er også mulig å regulere ned gevinstene. Men erfaringene er at det er særdeles vanskelig å få kontroll med automater som private driver. Hvis det blir slått fast at et monopol er i strid med EUs regelverk, kan det ende med at det blir forbud mot spilleautomater her i landet. Det kan vi leve med.

De frivillige organisasjonene som har tjent hundrevis av millioner på automater må innstille seg på at de ikke vil få i nærheten av slike inntekter framover.

Når det gjelder spill via nettet, er det behov for en samlet opptreden fra EUs side. Det må ikke herske tvil om at myndighetene står fritt til å innføre restriksjoner. Spill er big business. Det er også et økende samfunnsproblem. Ingen må være i tvil om at businessen må vike for politikernes rett og plikt til å beskytte borgerne.