Styrebløff i Norske Skog

Hva er det som går av styreleder Lars Grøholt i Norske Skog? Han lyver overfor journalister, bløffer på pressekonferansen, går bak ryggen på Jan Oksum og setter i gang hodejegere for å finne en ny sjef før den gamle er klar over at han skal sparkes, skriver redaktør Magne Lerø.

Styreleder i Norske Skog, Lars Wilhelm Grøholt, satte hodejegerfirmaet Korn/ Ferry i gang med å finne ny konsernsjef for syv uker siden, skriver Aftenposten og Dagens Næringsliv i dag. Konsernsjef Jan Oksum, som i går fikk sparken, ante ingen ting. Aktuelle kandidater ble kontaktet. Flere av dem har vært avvisende til å ta over i Norske Skog, som i lenger tid har slitt med dårlige resultater på lik linje med sine konkurrenter. Etter hvert nådde ryktene om at noe var på gang mediene. Den 8. mars ringer Aftenposten Grøholt. Han svarer da at det ikke medfører riktighet at Oksum må gå, og at han har styrets fulle tillit. Torsdag i forrige uke får Grøholt spørsmål om man sonderer etter ny konsernsjef.

– Nei, det gjør vi ikke, svarer han.

Dagen etter blir styret innkalt til møte. Samme dag får Oksum vite at han får sparken. I helgen forhandlet de fram en sluttavtale, og mandag morgen sendte Norske Skog ut pressemelding om at Oksum trekker seg.

Oksum forsto at noe var på gang da han ble kontaktet av Aftenposten for vel en uke siden. Da krevde han klar beskjed fra styret. Han fikk da vite at «det ser vanskelig ut» med sikte på å kunne fortsette som konsernsjef.

Prosessen som endte med at Jan Oksum fikk sparken, startet ved juletider. Alle styremedlemmene skal da ha evaluert Oksums innsats som leder på en rekke områder ved å gi poeng på en skala fra 0 til 5.De ansattes representant i styret, Kåre Leira, sier til Dagens Næringsliv at karakterene jevnt over lå under midten.

Det er styrets plikt å sørge for at man har en konsernsjef som leverer resultater og leder selskapet på en tilfredsstillende måte. I store børsnoterte selskaper er det slik at styret må være sikker på at de har en leder på nivå med det beste man kan få tak i. Når styret mener man sitter med en daglig leder som er på nivået under det man kan forvente, må styret starte en prosess som fører til at daglig leder skjerper seg, eller så må han trekke seg.

I fjor måtte Finn Jebsen slutte som konsernsjef i Orkla. Det skjedde etter at styret i lenger tid hadde vurdert om han gjorde jobben tilfredsstillende. Jebsen ble konfrontert med det styret ikke var fornøyd med. Han fikk også anledning til å forklare og forsvar seg.

Styret i Norske Skog har gått bak ryggen på konsernsjef Jan Oksum. Hvis de hadde kjørt en prosess hvor styret ga ham skikkelige tilbakemeldinger over tid, burde styreformannen sagt det i går. Istedenfor innledet Grøholt pressekonferansen med at Oksum har meddelt at han ønsker å fratre. Dette var ikke svada en gang. Det var en bløff. Jan Oksum fikk regelrett sparken. Det la da heller ikke Oksum skjul på. Det var tydelig for alle og enhver at han ønsket å fortsette som konsernsjef.

Styret i Norske Skog har opptrådt på en uryddig måte. Det hadde ikke Jan Oksum fortjent etter 27 års ansettelse i selskapet. Nærmere 11 millioner i sluttpakke har han heller ikke fortjent. Det burde holdt med det som var avtalt og som står i årsberetningen. Siden styret har opptrådt såpass klønete, kunne de rundet oppover med en million. Men å legge en hel årslønn ut over det avtalte, burde de ikke gjort. En fallskjerm på tre årslønner er for mye.

Når en styreleder blir spurt om daglig leder skal sparkes, skal han svare følgende:

– Vår daglige leder har styrets tillit. Hvis ikke hadde han ikke vært daglig leder. Ut over det ønsker jeg ikke å gi noen kommentar.

Lars Wilhelm Grøholt har drevet med hemmelighetskremmeri og gått bak ryggen til daglig leder. Da må han også lyve for å hindre at sannheten kommer fram.

Det kan forsvares at styreleder kontakter et hodejegerfirma og ber om en vurdering av markedet for aktuelle kandidater før sluttavtale med nåværende sjef er underskrevet. Her går grensen. I helt spesielle tilfeller kan det forsvares at man setter i gang jakt på en ny toppsjef uten at man formelt har avviklet den gamle. Norske Skog er ikke i en slik situasjon.

De siste ukene har vi sett tegn på at Norske Skog kan være på vei mot bedre lønnsomhet. I Sverige og Finland er over 3000 i ferd med å miste jobben som følge av at papirfabrikker legges ned. Dette reduserer overkapasiteten i bransjen, som ødelegger lønnsomheten. Her i Norge har vi sluppet unna med nedleggelse av Union. Follum fabrikker ved Hønefoss står utsatt til.

Jan Oksum har jobber 27 år i Norske Skog. Han er 56 år og var viseadministrerende direktør før han ble administrerende direktør i januar 2004. I den situasjonen Norske Skog er i, kan det være riktig å hente inn en ny sjef utenfra. Vi har ingen grunn til å kritisere styret for at de mener tiden er inne for å finne en ny konsernsjef. Men måten det skjer på, er det grunn for å kritisere.

Vi er ikke overbevist om at styret i Norske Skog har den kompetanse som er nødvendig for å styre en av verdens ledende papirprodusenter i en tid der bransjen sliter og behovet for restruktureringer er stort. Styreleder Lars WilhelmGrøholt bør i alle fall skjerpe seg, og i det minste slutte med å bløffe.