Hagen som forvirringsprodusent

For Stein Erik Hagen handler Orkla media om ham selv, hans følelser, image og ettermæle. For styret og konsernsjef Dag Opedal må det være en sann prøvelse å ha et styremedlem som opptrer som løshest og sprer forvirring, skriver redaktør Magne Lerø.

Det hører med til ABC-en for styremedlemmer å vite at man ikke skal uttale seg til pressen. Det er styreformannens oppgave, og hovedregelen er at det er administrerende direktør som representerer selskapet utad i viktige saker. I mindre viktige saker og til daglig er det gjerne en informasjonssjef eller de som sitter nærmest og har best kunnskap om den aktuelle saken som uttaler seg. Slik er det ikke i Orkla. Der har Stein Erik Hagen innført en helt ny regel, en «lex- Hagen», som enkelt og greit går ut på at han lufter sine mer eller mindre gjennomtenkte tanker om selskapet når han føler for det. Og Hagen føler mye når det gjelder Orkla. For det handler om ham.

Hagen har tidligere sagt at det holdt med å eie 10 prosent av et selskap, eller så burde man være majoritetseier. Men 10 prosent holdt ikke til mer enn at Hagen kom inn i styret i Orkla. Han hadde på ingen måte kontroll. Og i fjor led han nederlag i bedriftsforsamlingen da han ikke fikk Peter Ruzika med seg inn i styret. Det siste året har Hagen kjøpt seg opp til en eierandel på 17 prosent. Nå er han den største eieren – og har kontroll. Han trenger ikke eier mer i et selskap med en så bred eierstruktur. Selvsagt må man snakke med noen av de andre som har en større eierandel før viktige slag skal stå. Det går bra. Hagen har bygget sine allianser. Han høster nå fruktene av at han er blitt den dominerende eier. Svein Aaser, konsernsjef i DnB Nor, har forslått for valgkomiteen at Stein Erik Hagen blir nye styreleder i selskapet.

– Jeg hører det. Jeg vil i alle fall ikke drive noen valgkamp, svarer Hagen kledelig beskjedent til Dagens Næringsliv.

Når det skjer, blir det i alle fall litt mer orden på ledelsen av landets største privateide selskap. I dag framstår Orkla ledelsemessig som et trehodet troll: Dag Opedal er konsernsjef, Johan Fr. Odfjell er styreformann og Stein Erik Hagen opptrer i rollen som løshest med taletrang og styremedlem. Det er ikke første gangen Hagen har snakket og snakket, mens styret har tiet.

I høst varslet den nye sjefen for Orkla Media, Bjørn Wiggen, at Orkla Media trengte en strategisk samarbeidspartner. Det viste seg ikke å være lett å finne – og det endte med at styret vedtok å legge Orkla media ut for salg. Dagbladet har lagt inn et bud. Deutsche Bank er hyret inn til å lede salgsprosessen. Revisorselskapet Ernst & Young, konsulentselskapet Boston Consulting Group og advokatfirmaet Thommessen, Krefting, Greve og Lund deltar også i prosessen. Ifølge VG har Orkla nå brukt nærmere 100 millioner kroner på å forberede et salg.

Før helgen dukket styremedlem Hagen opp som troll av eske i VG, med budskapet om at han skulle være en langsiktig eier – faktisk et lite stykke inn i evigheten. Han skulle i alle fall ikke selge en eneste Orkla-aksje før han hadde tatt farvel med denne materiell verden. Så fikk etterkommerne avgjøre. Men det var nesten slik at vi fikk inntrykk av at hans siste vilje kom til å være: Sitt med Orklaaksjene. Det må antagelig plage Stein Erik Hagen at han ikke blir sett på som en samfunnsstøtte, en industriherre, en langsiktig verdiskaper – slik som Jens P.Heyerdahl og nå Kjell Inge Røkke, to som han har ligget mye i strid med.

Administrasjonen i Orkla har forberedt et salg. Styret har vedtatt hvilke kriterier som skal ligge til grunn. Og det ligger i kortene at ikke nødvendigvis hele selskapet blir solgt samlet. Så taler Stein Erik Hagen: Orkla Media må holdes samlet. Og det er ikke sikkert det blir salg i det hele tatt. Kanskje vi heller skal satse skikkelig på Orkla Media istedenfor å selge, tenker Hagen.

Dagen etter kommer meldingen om at Hagen kan tenke seg å kjøpe Dagbladet. Dermed er det rigget for en ny Heyerdahl–Hagen duell. Jens P. Heyerdahl d.y. kontrollerer Dagbladet og har finansiering til å kjøpe Orkla.

Hva er det som kan få Stein Erik Hagen til å opptre så merkelig? Slik opptrer ikke styremedlemmer i andre selskaper. Det må være en sann prøvelse for konsernsjef Dag Opedal å ha en eier og et styremedlem som midt i en prosess rykker ut med synspunkter på hva han kanskje vil stemme for i styret. Forklaringen er at Hagen er mer opptatt av seg selv og sitt image enn av å opptre som en et styremedlem. Stein Erik Hagen har ikke særlig greie på mediebransjen. Den har han aldri vært borti. Her må han støtte seg til de profesjonelle råd han får. Når han tillater seg å gripe inn i en prosess som administrasjonen styrer, på denne måten, skjer det ikke på saklige men på personlige og emosjonelle premisser. Stein Erik Hagen eier 17 prosent av Orkla. Han har penger til å kjøpe seg opp mer. Orkla driver bra. Aksjekursen stiger. Hagen kan regne med å tjene hundrevis av millioner. Han vil være stor i noe stort. Orkla er det største han har. Han vil heller at Orkla skal bli større enn mindre.

Slik tror vi det henger sammen

Og hvis det skulle ende med at Orkla selges i et par biter, er Stein Erik Hgen redd for at han får klistret på seg at han er en «selger og ikke en bygger». Han solgte ut Rimi til ICA og Ahold. Han liker ikke å tenke på at Orklas utenlandske aktiviteter kan havne hos utlendinger som betaler godt, og de norske avisen hos Dagbladet.

Det handler om Stein Erik Hagen, hans posisjon, hans følelser, hans image, hans ettermæle. Derfor snakker han. Og han snakker mye – og sterkt. For han tenker mye på dette.