Bernander ingen reddhare

Erling Borgen og Ågot Valla bør lære seg forskjellen på journalistikk og ytringsfrihet. Vi tror ikke John G. Bernander er en pingle av en redaktør som ikke våger å utfordre makten i Norge. Borgen må skjerpe seg i forhold til presseetikken, skriver redaktør Magne Lerø.

Ågot Valle, SVs representant i Utenrikskomiteen, utnevnte seg selv til «sette-kringkastingssjef» i går. Hun forlanger at NRK viser Erling Borgens dokumentar «Et lite stykke Norge». Hun sier til Klassekampen og Dagbladet at dette er et angrep på ytringsfriheten og undersøkende journalistikk, og at det må få konsekvenser for kringkastingssjef John G. Bernander. Hun krever svar på om det er hensynet til Kværner som styrer NRKs sendeskjema. Dette er tilnærmet fri fantasi.

Ågot Valle har ingen kompetanse på å vurdere et tv-innslag i forhold til kildebruk og Vær Varsom-plakatens krav til saklighet og dokumentasjon. Det er heldigvis ikke ofte politikere krever å få direkte styring over NRKs programpolitikk.

I dokumentarfilmen «Et lite stykke Norge» forteller Erling Borgen om hvordan Norge er langt mer involvert i krig, borgerkrig, tortur og terror enn det både politikere og medier forteller. Han hevder at norske marinefartøyer deltok i transporten av krigsmateriell til Irak, at norskeiet radarutstyr ble brukt til invasjonen av Irak, at norskproduserte eksplosiver brukes i den mye brukte Hellfire-raketten og at Aker Kværner har utført arbeid med torturinstrumenter på Guantanamobasen.

– Jeg er både overrasket og sjokkert. Jeg føler at NRK trekker mine journalistiske evner og integritet i tvil, sier Borgen til Dagbladet. Til Klassekampen sier han at NRK ikke har påvist en eneste faktafeil, og at dette handler om ytringsfrihet.

Etter det Aftenposten erfarer, skal forholdet mellom NRK og Borgen ha endret seg etter at NRK-ledelsen mottok et brev fra Aker Kværner. Et av elementene i dokumentaren omhandler nemlig at Aker Kværner har utført 327 oppdrag på den mye omtalte Guantanamo-basen.

Både fjernsynssjef Annika Bjørnstad og John G. Bernander avviser at det ligger politiske føringer bak avgjørelsen om å droppe Borgen-dokumentaren.

– Det ligger en helhetlig vurdering bak denne beslutningen. Dokumentaren består av syv ulike sekvenser med ulikt innhold, som på hver sin måte har bidratt. Noen steder er det bredden og relevansen i forhold til kilder, andre steder er det bruken av virkemidler, type musikk og montasje, sier Bjørnstad til Aftenposten. Hun minner om at NRK har en plikt som redaktører å vurdere alle programmer ut fra pressens Vær Varsom-plakat.

NRK har vist og vil vise mer av det Erling Borgen har laget. De mener han avslører en rekke forhold som fortjener oppmerksomhet og debatt, men vil ikke vise «hele pakka».

Det er selvsagt surt for Erling Borgen å bli gjenstand for den typen kvalitets- og saklighetsvurderinger som redaktører hver eneste dag foretar i forhold til det journalister produserer. Lang fartstid gir ingen fribillett til produksjon. Det virker nesten som om Borgen mener det er trykkeplikt på det han lager.

Han bommer når han gjør dette til en sak om ytringsfrihet. Han kan jo ytre seg i vildens sky. Han har da full tilgang til alle medier om hva han mener og har funnet ut. Borgen er journalist. Journalister skal levere kvalitet. Det som skal trykkes eller sendes skal være i samsvar med god presseskikk. Journalister er ikke meningsprodusenter som ytrer seg. Borgen bør ta til seg kritikken har får fra redaksjonsledelsen i NRK, istedenfor å påstå at John G. Bernander er i lomma på Aker Kværner eller hvem det nå skulle være Bernander er redd for å tråkke på tærne.

Vi nekter å tro at John G. Bernander har gitt beskjed til sine folk at Borgens produksjon ikke skal vises.

La oss ikke få en navlebeskuende debatt om Borgen, hans kvaliteter, følelser og behov for å ytre seg. La oss få en debatt om noen av de påstander Borgen framsetter, så kan vi se om de holder mål.

Slik saken står i dag, biter vi ikke på påstanden om at John G. Bernander er en pingle av en redaktør som ikke våger å utfordre makten i Norge. Det tror vi NRK ønsker. NRK ledes ikke av en samling redaksjonelle reddharer. Men de bøyer seg ikke i beundring for det Borgen serverer. Også Borgen trenger en redaktør som sørger for kvalitet og saklighet.