Hagens tvilsomme Spaniaferier

Carl I. Hagens sug etter solen i Spania er nå så sterkt at en kan lure på om Stortinget vil vedta en egen «lex-Hagen» for å få ham til å være på jobb sammen med de andre representantene. Foreløpig slipper han med kritikk fra president Thorbjørn Jagland, skriver redaktør Magne Lerø.

Igjen blir Carl I. Hagen kritisert for å tøye Stortingets regler for å flest mulige feriedager i Spania. Han har vært i Spania siden 1. april, og droppet tre møter i Stortingssalen og et møte i kontroll- og konstitusjonskomiteen uken før påske. Han søkte ikke om permisjon, men om såkalt «utbytting», som innebærer at en representant fra Ap unnlater å stemme. Stortingets president, Thorbjørn Jagland, er tydelig i sin kritikk av sin visepresident og Frps partileder.

– Når det er møter, bør vi møte på jobb, sier Jagland til VG.

På telefonen fra Costa Blanca forvarer Hagen seg med at han uken før påske hadde møter med Frps lokallag i Torrevieja og Alfas del Pi. Han har dessuten brukt tiden i Spania til å skrive talen han skal holde på landsmøtet.

Det er ikke første gangen Hagen velger bort Stortinget til fordel for solen i Spania. I fjor skrev Dagsavisen at Hagen var i Spania i januar med full lønn fra Stortinget, men uten å ha søkt om permisjon. Også i 2003 forlenget Hagen den allerede tre uker lange juleferien med opphold i Spania.

Hagen har levd et helt liv i politikken. Vi forstår at han mener seg fortjent til noen ekstra uker i Spania i løpet av året når det ikke går ut over noe som helst. Og det er i alle fall ikke slik at Hagen lukker seg selv ute fra det politiske liv når han setter seg på flyet til Spania. Han er oppdatert og i stand til å gi en treffende kommentar til det meste når journalister ringer. «Sier Carl I. Hagen på telefonen fra Spania», står det jevnlig å lese i norske aviser – vi hadde nært sagt til alle årets tider.

Carl I. Hagen er særdeles ivrig – og dyktig – når det gjelder å anvende Stortingets og det offentliges regelverk mot andre politikere som havner i gråsoner. Vi har Hagens oppgjør med Victor Normans representasjonskontoer friskt i minne. For noen måneder siden allierte også VG seg med Frp når det gjaldt stortingsrepresentanters etterlønn. Da fikk Valgerd Svarstad Haugland gjennomgå for at hun etter et halvt liv i politikken mottok lønn fra det offentlige. Som om det er noe uvanlig at ledere eller politikere har ordninger som gjør at de ikke må leve på arbeidsledighetstrygt tre måneder etter at de har sluttet som statsråd.

I saker som handler om politikeres betingelser og ordninger, er Frp alltid opptatt av signaleffekter. De bedyrer at de er imot at politikere skal kunne ta seg til rette og gi seg selv fordeler som andre folk ikke har. Ser ikke Hagen inkonsekvensen? Hvem «folk flest» er det han sammenlikner seg med som kan ta seg tre ukers påskeferie i Spania – eller lang ferie i januar? Og det er ikke få uker han tilbringer hver sommer i Spania.

Hagen bør lytte til kritikken fra Jagland. Hagen vinner ikke frem med å framstille tre ukers påskeferie i Spania som den rene selvfølgelighet. Han må ikke stille seg slik at Stortinget vedtar en egen «lex-Hagen», som innskjerper at Stortingets presidenter skal holde seg i huset når Stortinget er samlet. Vi unner Hagen gode dager i Spania, men et langt liv i politikken gir ikke grunnlag for spesialordninger. Det er som om Hagen skulle sagt det selv.