Hagen tar makten

Flere måneder før valgkomiteen kommer med sin anbefaling, har Stein Erik Hagen avsatt Johan Gr. Odfjell og innsatt seg selv som ny styreleder i Orkla. Slik er det når makta rår og lysten på posisjon ikke er til å holde ut, skriver Magne Lerø.

Stein Erik Hagen har nå bestemt seg for å ta makten i Orkla. I går utpekte han seg selv som styreleder, og det flere måneder før valgkomiteen skal legge fram sin innstilling.

– Aksjonærene som har flertall på generalforsamlingen har oppfordret meg til å ta styrledervervet i Orkla, sier Hagen til Finansavisen. Valgkomiteen er bare et plunder og heft når han har bestemt seg. Styreleder Johan Fr. Odfjell skal settes på oppsigelse nå, og det skal bli tydelig for alle og enhver hvem som er Orklas sterke mann.

Hagen eier 17 prosent av Orkla, og han har støtte fra den tredje største aksjonæren, Franklin Mutual, og Ferd Invest. Det betyr at over 30 prosent av aksjonæren vil ha Hagen som styreleder. I Orkla er det 34 000 aksjonærer, men bare rundt halvparten er representert på generalforsamlingen. Det gir Hagen flertall.

Det betyr ikke at det er strake landeveien for Hagen fram til styrelederposisjonen. Lederen i Orklas bedriftsforsamling, Harald Arnkværn, liker ikke det som skjer. Han sier til Dagens Næringsliv at valgkomiteen skal ta hensyn til alle aksjonærene, ikke bare de som møter på generalforsamlingen.

Folketrygdfondet, som eier 11 prosent av Orkla og tidligere har vært kritisk til Hagen, er provosert over at Hagen tar seg til rette og ikke bryr deg om de organer som skal behandle slike spørsmål. Lars Tronsgaard, konstituert administrerende direktør i Folketrygdfondet, sier rett ut til DN at han har prinsipielle innvendinger mot at Hagen overtar.

– Ut fra en ren corporate governance-tankegang kan det argumenteres for at en stor minoritetsaksjonær ikke bør ha styrelederposisjonen, sier Tronsgard. Han mener det kan forrykke balansen i styret. Han spiller ballen over til valgkomiteen, og forventer i dette tilfellet en begrunnelse for å velge Hagen.

Hagen bryr seg ikke med den slags prinsipper. Han vil styre, eller rettere sagt: Han vil ha posisjonen. Den er sannsynligvis viktigere enn hva han vil utrette som styreleder.

Det er i strid med god eierstyring at administrerende direktør overtar som styreleder. Dette valgte også Hagen å se bort fra da han for noen uker siden aksjonerte for at Svein Aaser skulle overta som styreleder i DnB Nor.

– For meg er kompetanse viktigst, sa Hagen da. Han vil vel ikke si at det er struttende kompetanse som gjør at nettopp han bør overta som styreleder i Orkla. Her handler det nok om at eiere har rett til å tilta seg den makt og de posisjoner som er mulige.

På lederplass i Finansavisen i dag sluker Trygve Hegnar argumenter om at det her dreier seg om eiermakt.

– For Orkla, som var administrasjonsstyrt under Jens P. Heyerdahl d.y., er overgangen ganske stor. Nå er det aksjonærene som bestemmer, og det pleier å være best slik, skriver Hegnar. Det får tiden vise. Det er da nok av eksempler på at aksjonærer ikke har samlet seg om det som er i et selskaps interesser. Eiere kan framstå som et mangehodet troll. Stein Erik Hagen har rykket ut og sagt at han ikke er sikker på at Orkla Media skal selges, at man kanskje istedenfor skulle ha satset på Orkla Media. Og det skjer lenge etter at styret har satt i gang en salgsprosess. Hvis Orklas eiere skal virre fram og tilbake slik Hagen har gjort i denne saken, er det neppe grunnlag for å si at det er «best at eierne styrer». Det er bare best når eierne styrer ut fra den eierandel de har, og respekterer prinsipper og kjøreregler for god eierstyring. Eiere som tar seg til rette, er ikke god eiere. Hagen eier bare 17 prosent av Orkla, men later som om han er majoritetsaksjonær.

Vi kan bare spekulere i om Hagens valg av seg selv som styreleder har sammenheng med prosessen rundt Orkla Media. I går rykket Kjetil Haanes, tillitsvalgt i Orkla Medier og styremedlem i Orkla, ut med støtte til Hagen som styreleder.

– Det er flott at Hagen tar ansvar. Det viser at han er i Orkla for å bli. Hittil har vi sett en Hagen som ter seg som en langsiktig industribygger både i ord og gjerning, sier Haanes til Finansavisen. Han sikter da til prosessen rundt Orkla Media. Dette er liflig musikk i Hagens ører. Det er nok det han ønsker å framstå som. Og når Orkla Media blir solgt, kan Hagen si at han egentlig var imot, men valgte å lytte til administrasjonens anbefalinger, flertallet i styret og de andre aksjonærene. Egentlig vil han ha satset. Tro det den som vil.