Haga mot penge-ukultur

Åslaug Haga bør sette foten ned jo før jo heller for at heltidspolitikere skal kunne skaffe seg pene styrehonorarer fra selskaper som kommunene driver, skriver redaktør Magne Lerø.

I dag inviterer kommunal- og regionsminister Åslaug Haga til seminar om etikk i kommunesektoren.

– Jeg vil ukulturen til livs, sier Haga til Dagens Næringsliv. Ett av de tiltakene hun vurderer er å nedlegge forbud mot at heltidspolitikere skal kunne ha lønnede verv i interkommunale selskaper.

Her bør Haga skjære igjennom jo før jo heller. Det er for fristende for heltidsansatte politikere å legge opp til at det er de som også skal sitt i styrer i selskapet som kommunene driver. Det gir et pent styrehonorar i tillegg til politikerlønnen. Det kan da umulig være vanskelig å finne kvalifiserte styremedlemmer til den slags vern når man har hele kommuner å ta av? Det mest nærliggende er å vurdere andre medlemmer av kommunestyret, dernest folk med styrekompetanse som også har interesse for kommunalpolitikk. Hvis man ikke finner noen i disse gruppene, får man bruke en av heltidspolitikerne. Da bør de se på dette som en del av jobben, og styrehonoraret bør utbetales til partiet.

De som deltar i politisk arbeid får et honorar, gjerne knyttet til antall møter. Det må selvsagt også betales godtgjørelse for de som går inn i styret i interkommunale selskaper. Vi ser imidlertid en tendens til at man skal ha bedre betalt fordi man går inn i styret i et aksjeselskap enn om man sitter i kommunale komiteer og utvalgt. Da er man i næringslivet liksom, og her er det andre takster som gjelder. Dette bør Haga også se nærmere på. Det avgjørende er ikke om man velger et aksjeselskap som organisasjonsform. Man kan allikevel være monopolist i kommunen. Er man ikke i en konkurransesituasjon på lik linje med andre bedrifter, bør man ikke oppfatte seg som en del av næringslivet. Om et vannverk som alle innbyggerne må være kunder hos, er et aksjeselskap, et foretak eller om det er integrert i kommunens ordinære drift, er ikke avgjørende. Styremedlemmer i kommunale monopoler har ikke noe større og mer tyngende ansvar enn de som sitter i kommunale utvalg og komiteer. Det er derfor god grunn til å se nærmere på størrelsen på styrehonorarene i kommunalt eide selskaper som politikerne i realiteten har full styring med.

Vi har, blant annet i bompengeselskaper, hatt en del eksempler på at styrene i disse selskapene har flottet seg både med reiser, mat, alkohol og honorarer som ligger langt over grensen for hva som blir akseptert i en kommunal sammenheng.

Det er en del for Aslaug Haga og Kommunenes sentralforbund å ta fatt i. La heltidspolitikere få greit betalt for jobben de gjør. Men ikke legg opp til ordninger der man kan skaffe seg godt betalte verv på si’.