Hagen dropper maktdemonstrasjon

Det er klokt av Stein Erik Hagen å avstå fra å bruke makt for å bli styreleder i Orkla nå. Han trenger tid for å kunne demonstrere at han har den industrielle og ledelsesmessige kompetanse som trengs og til å framstå som samlende, skriver redaktør Magne Lerø

Det har i flere uker vært opplest og vedtatt at Stein Erik Hagen ønsket å overta som ny styreleder i Orkla i juni. Etter generalforsamlingen i går sa han til Aftenposten at det ikke er aktuelt å overta i år. Dette er ingen kuvending, mener Hagen. Han minner om at han ikke har sagt at han vil tre inn i styrelederrollen i år. Nå heter det at han stiller seg til disposisjon for å påta seg dette vervet på et seinere tidspunkt.

Den mest sannsynlige forklaring på at Hagen har snudd, er at han ikke ønsker å skape ny strid i Orkla som vil bli knyttet til ham som person. Hagen har nok makt til å presse seg til styreledervervet. Han har støtte fra de ansatte og flere tunge aksjonærer. Han kunne imidlertid risikert at et flertall i valgkomiteen ikke hadde anbefalt ham. Valgkomiteene leder, Harald Arnkværn, er kritisk til at Hagen blir styreleder, i alle fall i år. Det samme er nok Folketrygdfondets medlem i medlem i valkomiteen. Folketrygdfondet har tidligere uttalt at det er i strid med god eierstyring å ha en minoritetsaksjærer som styreleder når andre store eiere ikke er representert i styret.

På generalforsamlingen i går ble også Svein Aaser kritisert for at han skal ha gått inn for Hagen som styreleder. Banker har ikke tradisjon for å blande seg inn i hvem som skal bekle de ulike vervene i de selskaper de har mindre eierinteresser i. Dette overlater man til valgkomiteen.

Det er klokt av Hagen å ikke presse seg til styrelederposisjonen i Orkla. Hagen har tidligere sagt at kompetanse er avgjørende for hvem som skal sitte i et styre og bekle de ulike vervene. En vind med ny selvinnsikt som har fått han til å tvile på egen kompetanse har nok ikke blåst over ham. Hagen bør nom regne med at hans eget selvbilde når det gjelder styrelederkompetanse ikke samsvarer helt med det bilde andre har av ham. Hagen har ikke overbevist så langt med det han har foretatt seg i Orkla. Han framstår som mer kontroversiell en samlende. En styreleder i et selskap med en så spredt eierstryktur som Orkla, bør han en styreleder som virker samlende. Hagen bør ta tiden til hjelp og overbevist om at han har tilstrekkelig industriell og ledelsesmessig kompetanse til å bekle dette vervet.

Det er fristende til å bruke den makt man har for å oppnå innflytelse. Det er ikke noe galt i det. Et aksjeselskap er organisert slik at man har innflytelse ut fra den eierandel man har. I praksis kommer en ikke unna de som representerer selskapet må vise klokskap og opptre slik at aksjonærene opplever at alles interesser blir ivaretatt ut fra den eierandel man har.

Stein Erik Hagen bør nå konsentrere seg om å finne en god løsning for Orkla Media. Hvis vi forutsetter at de ulike budgiverne er villige til å gi omtrent det samme for selskapet, bør Dagbladet ligger godt an til å få kjøpe Orkla.

Det blir en merkelig eierstruktur om de store regionavisene, som igjen eies både av Orkla, Schibsted og A-pressen, skal overta Orkla Medier. A-pressen skal også ha lagt inn et bud. I praksis får vi da en eiergruppering mindre her i landet. Det er ikke positivt, og en kan fort ende i strid med et loven om eierbegrensning i mediene. Det er heller ikke positivt om man selger til et utenlandsk investeringsselskap som etter kort tid kan komme til splitte opp selskapet.