Eriksen i mellomlederskvis

Odd Eriksen har ikke Jonas Gahr Støres kapasitet til å sørge for klarhet og retning der det er uenighet. Det er Jens Stoltenberg som må skjære igjennom og gi Odd Eriksen en plattform han kan drive næringspolitikk ut fra, skriver redaktør Magne Lerø.

Lars Sponheim flesker til mot næringsminister Odd Eriksen i dag: – Han er for svak og forstår ikke hva han holder på med, sier Sponheim til Dagens Næringsliv.

– Jeg har aldri observert i min tid i politikken at noen åpenbart er plassert på en hylle han ikke er rustet for, sier Sponheim. Han får selvsagt støtte fra Thorbjørn Hansen (H) i påstanden om at vi ikke har sett snurten av noen ny næringspolitikk.

Soria Moria-erklæringen lover at det skal føres en mer aktiv næringspolitikk. Dette ble tolket i lys av de rødgrønnes hardkjør mot høye lederlønninger, bedriftenes nedprioritering av samfunnsansvar på bekostning av jakt på stadig høyere profitt, og nedlegging av lønnsomme arbeidsplasser.

Odd Eriksen hadde ikke sittet mange dagene i statsrådstolen før han gjorde Soria Moria-retorikken til sin egen. Siden den tid har han snakket og snakket, men han har ikke levert et program for en ny næringspolitikk. Det skal skje i den såkalte eierskapsmeldingen. Den er blitt utsatt til høsten. Grunnen kan ikke være noe annen enn at regjeringen ikke er enig om hva slags næringspolitikk de skal føre. Denne uenigheten er kommet til uttrykk når det gjelder Opplysningen 1881, misnøye med ledelsen i Hydro, og ikke minst i den såkalte Odfjell-saken.

Det er dette som er Eriksens problem. Det er umulig å gjøre det godt som statsråd når det er uenighet innad i regjeringspartiene om hva slags politikk som skal føres. En statsråd som kan fagfeltet meget godt, som er en dyktig leder og har stor personlig autoritet, ville selv tatt styringen og sørget for klarhet. Det har Jonas Gahr Støre gjort. Vi vet det er uenighet innad om utenrikspolitikken, men det er heller ingen som er i tvil om at her er det Støre som holder i tømmene. Støre er hard i klypa når han mener det er nødvendig. Det fikk Kristin Halvorsen merke da hun oppfordret til Israel-boikott.

Odd Eriksen har ikke Støres lederegenskaper. Han makter ikke å skape klarhet når han uttaler seg. Å si at han heller vil snakke om «smykkeskrin» istedenfor «verktøykasse», er en skivebom det bare er å dra på smilebåndet av. Stort bedre er det ikke å si at han vil ha flere «kvinnelige ballettdansere og pianolærere inn i bedriftsstyrene». Eriksen mestrer dårlig den politiske retorikken.

Fagfolkene i Næringsdepartementet har nok fått Eriksen til å innse at det ikke er enkelt å legge opp næringspolitikken i rødgrønn retning slik at det merkes. Heller ikke Jens Stoltenberg ønsker det. Det er ingen stor avstand mellom NHO og Jens Stoltenberg når det gjelder næringspolitikk. Odd Eriksen og Jens Stoltenberg er nok rimelig enige om hva slags næringspolitikk som bør føres.

Odd Eriksen har det ikke godt i det krysspresset han står i. Han presses fra fagfolkene i departementet og fra høyresiden i partiet til ikke å forsøke seg på noen vesentlig endringer i næringspolitikken. Det forventer imidlertid SV, Jan Bøhler-fløyen i Ap og noen Sp-politikere med Per Olav Lundteigen i spissen. Dagsavisen er organet for de som ivrer etter en kursomlegging i næringspolitikken. Politisk redaktør Arne Strand har gjentatte ganger skrevet at regjeringen har lovet velgerne å legge om kursen. Han mener de ikke kan komme utenom det.

Odd Eriksen har havnet i den vonde mellomlederskvisen. Han har ikke formell makt til å bestemme hvor skapet skal stå. Han har heller ikke de personlige forutsetninger som skal til for å tvinge fram den klarhet han er avhengig av for å gjøre det godt som statsråd. Odd Eriksen er avhengig av Jens Stoltenberg. Han har den formelle makten til å skjære igjennom. Han må sørge for å gi Eriksen en skikkelig plattform for næringspolitikken. Da kan Eriksen komme ut av den «omdømme-grøfta» han har havnet i. Nå får han riktignok karakteren 3,0 og 3,3 i Aftenpostens måling. Det er litt bedre enn både Helen Bjørnøy, Heidi Grande Røys og Øystein Djupedal. Dagsavisen gir ham imidlertid terningkast 1.

Djupedal snublet i starten, men er nå på vei oppover. Det samme gjelder Helen Bjørnøy. For Eriksen kan det bli enda verre til høsten hvis han blir trukket dypt inn i interne stridigheter om hva slags næringspolitikk som skal føres. Det er imidlertid ikke hans, mens Jens Stoltenbergs ansvar.