Haga som politisk naiv

Alle fylkesordførere mener det er en illusjon å tro at landets fylker frivillig vil slå seg sammen i regioner. Kommunalminister Åslaug Haga må nok overprøve folkets vilje for å få realisert regiondrømmene sine. Hun kan ikke lulle seg inn i politisk naivitet, skriver redaktør Magne Lerø.

Kommunalminister Åslaug Haga mangler ikke god tro. I fjor hevdet hun at det er mulig å få ansatte med på frivillig å flytte statlig virksomhet ut i distriktene. Hun påsto de hadde klart det i England. Her i Norge var imidlertid «alle» ansatte imot Stortingets vedtak om å flytte statlige tilsyn ut av hovedstaden.

Nå utfolder Aslaug Haga sin tro på frivillighet i regionsreformen. Hun har sagt, nærmest gitt et løfte om, at ingen fylker skal tvinges til å slå seg sammen med et annet fylke i en region mot deres vilje. I dag melder NRK at ingen fylkesordførere tror på henne. Hun holder det gående med en illusjon.

– Det er ikke mulig å få fylkene frivillig til å slå seg sammen. Dette må nok gjøres ved tvang. Det er omtrent slik de ordlegger seg, de som uttaler seg.

Finnmarkingene vil ikke bli nordlendinger. Sogningene vil sette seg på bakbeina for ikke å bli et underbruk av Bergen. Nabofylkene i midt-Norge ser med skrekk og gru på hva som kan skje om all makt legges til regionsenteret i Trondheim. For bare å nevne noe.

I dag kan ellers Haga opplyse at de nye regionene skal få stor makt når det gjelder næringsutvikling og samferdsel. Dagsavisen kan også fortelle at det er tautrekking i regjeringen om ansvaret for sykehusene. Jens Stoltenberg har tidligere sagt at sykehusene skal forbli et statlig ansvar. Senterpartiet presser på for at sykehusene skal overføres til regionene. Skal man først ha regioner, er det en viss logikk i det. Å overføre sykehusene fra fylkene til staten har vist seg å være meget vellykket. Å føre de tilbake til regioner fordi dette virker mer demokratisk, er jevngodt med å snu når man vet man er på rett vei.

I høst må regjeringen bestemme seg for hva de vil gå inn for. Det må bli full retrett for Aslaug Haga. Hun må legge bort gulroten og ta fram pisken. Uansett hva regjeringen foreslår, vil det bli mye støy rundt saken. Det kan bli vanskelig å holde partigruppene samlet. Det kan være opposisjonen vender tommelen ned for regjeringens opplegg. Å vedta en regionsreform som skal innføres i 2010 med knepent flertall, er betenkelig. Taper de rødgrønne valget i 2009, kan det bli endringer før reformen er innført.

I denne saken må det søkes omforente løsninger. Det lover ikke godt når alle landets fylkesordførere mener kommunalministeren lever i illusjonenes verden når hun jobber med denne saken.

Argumentene for å innføre en regionsreform blir stadig tynnere.