Bogens tragiske tap av dømmekraft

Som leder har Terje Bogen noen usedvanlig sterke sider – og tilsvarende svake. Han store ego ble en ulykke for ham. Han gikk på trynet da har mistet dømmekraften i bestrebelsene på å lykkes med å redde sitt livsverk, skriver redaktør Magne Lerø.

Hva er det som får en så usedvanlig dyktig og respektert leder som Terje Bogen til å bli dømt til fengsel i fem år? Er han en skurk der motivet er å karre til seg selv flest mulig millioner? Eller har han ikke peiling på hvor grensene går for lovlig forretningsdrift? Eller har det skjedd noe ”oppi hodet hans” som har gjort at han har mistet dømmekraften fullstendig? Vi tror det siste. Terje Bogen har noen usedvanlige sterke sider – og tilsvarende svake. Det ble en katastrofe både for han og andre.

Oslo Tingrett har dømt Bogen og Sponsor Service’ tidligere finansdirektør, Mark Sjuve, for bedrageri, utroskap og overtredelser av regnskapsloven. Dommen er ennå ikke rettskraftig.

Retten mener Terje Bogen har hatt god kunnskap om hvordan regnskapene i Sponsor Service ble ført. Ifølge dommen tok Bogen initiativet til det som foregikk, og han ga andre pålegg om uriktig inntektsføring. Sjuve bidro, ifølge retten, til at regnskapene ble villedende. Økokrim har avdekket rundt 30 sponsorkontrakter som var bilagsført i regnskapene til Sponsor Service, men som aldri ble en realitet.

I nærmere 20 år framsto Terje Bogen som en tryllekunstner i verdensformat når det gjaldt å skaffe penger til idretten. Han pleide omgang med toppene innen idretten og i Næringslivet. Bogen var den som spanderte og smørte- og som lokket millioner ut av næringslivet til idretten – og etter hvert også til en del kulturformål.

Sponsor Service vokste og vokste. Bogen ble mektigere og mektigere – en alle måtte regne med. Visjonen ble etter hvert å bygge en europeisk sponsorgigant. Sponsorservice skulle være sponsorbransjens svar på globaliseringen. Bogen var tidlig ute. Han var der da Brå brakk staven – siden var han alle steder der idretten trengte penger.

Terje Bogen er en gründer av første klasse. Han er en drivende god selger og har kontaktskapende evner som få. Behandlingen i Oslo Tingrett avdekkes også han svakheter. Grûndere er ikke alltid gode ledere. Selv om det var mange eiere i Sponsor Service og målet var å børnotere selskapet, var det Bogens baby. Det var hans livsverk. Han framsto etter hvert som temmelig autoritær og lunefull. Bogen ville ha all makt. Og han ville lykkes, men mislykkes. Det er ikke første gang en gründer går på trynet nå virksomheten vokser ut over gründerens kompetansenivå.

Om ikke Bogen har gått over lik for å få det som han vil, har han gått over diverse lover og regler. Bogen tar ikke et nei for et nei. Han går på – og han ville ikke la seg stoppe av regler. Flere gründere har noen av de samme egenskapene. Både Kjell Inge Røkke og Olav Thon har kjørt hard i svingene. Røkke har beveget seg på grensen av det lovlige. Bogen havnet i grøfta.

Den største finansskandalen de seinere år har vært Finance Credit. Bogen kan imidlertid ikke slås i hartkorn med Trond Kristoffersen og Torleif Stensrud. De drev med fusk og fanteri i årevis – og motivet var å berike seg selv.

Det var saken som var viktig for Terje Bogen. Han har selvsagt vært opptatt av å få sin del av det han bygget opp. Finance Credit var ikke et livsverk Stensrud og Kristoffersen var stolt av. Bogen var stolt av Sponsorservice. Han så på det som noe mer edelt enn bare vanlig næringsvirksomhet. Slik han den gang hjalp Brå med staven, villa han være en ”hjelper” for nasjonen. Bogen skaffet en stav og et utall av millioner slik at Norge kunne vinne gull.

For Bogen var Sponsorservice en samfunnsbyggende virksomhet. Sakte med sikkert må det ha gått opp for han at byggverket kunne falle sammen. Det er da han begynner å insistere på at sponsorkontrakter som det neppe blir noe av, fortsatt skal bli stående i regnskapet. Han vil ikke ta tap. Det er ikke nødvendig, mener han. For det er jo en ny storkontrakt om hjørnet. Slik lurer han selv, styret, eiere og finansieringsinstitusjoner.

Bogen har så sterk vilje, så sterk tro på hva han skal få utrettet, så sikker på sine egne salgsegenskaper at han ikke klarer å ta inn over seg nederlaget. Han mistet dømmekraften fullstendig fordi han ble blind på sitt eget. Bogens ego var så stort – og grûndere må gjerne ha et ego av betydelig størrelse – at han stengte ute det han ikke ville vite.

Vi har sett fenomenet før. Noen selgere og grûndere kan bare lede i framgang og vekst. De klarer ikke å holde sammen inntekter og kostnader. De mangler den nøkternhet som er nødvendig for å lede et selskap når krisen begynner å melde seg.

Boge bedyrer sin uskyld. Typer som Bogen har gjerne vanskelig for å innse at de gjør noe galt i det hele tatt. Aller minst vikl vi tro Bogen har et bilde av seg selv som en umoralsk person. Dommen i Oslo Tingrett gjør da heller ikke Bogen til en mer umoralsk person en andre nødvendigvis. Det mangler imidlertid en del grenser i Bogens personlighet som gjør at han har opptrådt på en måte som samfunnet ikke kan akseptere.

For sin egen del håper vi Terje Bogen en gang står fram om snakker om de feil han har gjort, hva han ville gjort annerledes og sier hva han har lært både om seg selv om forretningsdrift gjennom denne saken.