Krev arbeid av flere

NAV har beregnet at vi kommer til å mangle 220 000 arbeidstakere i 2010 om ikke noe gjøres. AFP må droppes, flere trygdede må ut i arbeid, støtteordninger må ikke bli for gode. Det handler om å få alle til å arbeide mer for at vi kan gi hjelp til de som virkelig trenger det, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er smekkfullt av eldre pasienter på sykehusene i Oslo. Det er ikke plass på sykehjemmene, og det er ikke nok folk i hjemmetjenesten til å se til dem. Aftenposten brakte i forrige uke reportasjer om eldre som sitter hjemme i leilighetene sine og lider av mangel på tilsyn. Det har noe med at det er ferietid å gjøre, men det er en generell mangel på pleiere i byen. Dette er en forsmak på hvordan det kan komme til å bli når eldrebølgen for alvor begynner å rulle inn over oss.

Det begynner nå å bli en prekær mangel på arbeidskraft i flere sektorer. Selv om alle ledige i dag skulle få jobb, ser det ikke ut til at vi vil klare å fylle behovet for arbeidskraft de neste årene. Det er også tvilsomt om mer arbeidsinnvandring fra nye EU-land vil kunne løse den forventede krisen.

NAV, sammenslåingen av Aetat og Trygdeetaten, har beregnet at vi vil mangle 220 000 arbeidstakere i 2010, dersom det ikke skjer en radikal kursendring.

Norge har vi i dag drøyt 70 000 arbeidsledige. I første omgang handler det om å få flere av disse i arbeid. Men det vil alltid måtte være noen titusener på vei fra en jobb og til en annen. Den registrerte arbeidsinnvandringen er så langt relativt begrenset. Minst like viktig som arbeidsinnvandringen, er det å finne jobb til deltidsansatte som ønsker seg mer å gjøre.

– Her ligger i øyeblikket en ressurs tilsvarende 114 000 årsverk. Mye av denne reserven finnes i pleiesektoren, hvor behovet for ny arbeidskraft vil bli betydelig, sier Tommy Johansen, avdelingsdirektør i for NAV i Bergen, til Bergens Tidende.

Det aller største potensialet for ny arbeidskraft ligger likevel i de mange som lever på trygdeordninger utenfor arbeidslivet. Det mener både Johansen og førsteamanuensis Kjell Vaage. Han er spesialist på trygdeøkonomi ved Institutt for Økonomi på Universitetet i Bergen.

Mer lønnsomt hjemme
– Vi har verdensrekord i antall trygdede i arbeidsdyktig alder. Det har selvfølgelig sammenheng med at vi også har verdens mest sjenerøse trygdeordninger. Vaage har ingen problem med å finne praktiske eksempler på at det faktisk lønner seg for mange å gå på trygd, fremfor å være i jobb.

– Jeg tror regjeringene vil bli målt på evnen til å øke arbeidsstyrken. Selv om vi har store oljerikdommer, er det arbeidskraft vi lever av, sier Per-Kristian Foss til Bergens Tidende. Statssekretær Jan-Erik Støstad i Arbeids- og inkluderingsdepartementet er enig.

Tidligere finansminister Foss mener man må angripe problemet bredt, og skisserer en rekke mulige tiltak:

  • Avskaffe Avtalefestet Pensjon (AFP) og lage systemer som oppmuntrer dem over 60 år til å stå lenger i arbeidslivet
  • Fjerne overgangsregler som begrenser arbeidsinnvandring fra nye EU-land og hente inn mer arbeidskraft fra land utenfor EU
  • Gjøre det lettere for landets om lag 320 000 uføretrygdede å komme tilbake i fult eller delvis arbeid
  • Føre en hardere linje mot unge som søker sosialhjelp

Det er en rimelig grad av politisk enighet om at dette er veien å gå. Til høsten vil slaget om AFP stå. Vi tror ikke regjeringen kommer unna å utfordre LO på dette området. Det kan ikke lenger være slik at man kan pensjonere seg ved fylte 62 år, uten at man skal tape nevneverdig på det økonomisk.
Frp vil etter hvert måtte innse at vi trenger innvandrere for å dekke vårt behov for arbeidskraft.

Det vanskeligste er å få uføretrygdede tilbake i arbeid, og å føre en hardere linje overfor de som søker sosialhjelp. The Economist skriver denne uken om at man i flere land har gjort gode erfaringer med å «tvinge» folk til å ta seg arbeid. Løsningen er ikke å øke den generelle støtten til de som falle utenfor arbeidsmarkedet. Utfordringen er å skille ut de som vitterlig er for syke til å arbeide fra de som slår seg til ro med et liv på trygd.

I etterkant av NAV-reformen, vil det til høsten komme en stortingsmelding med tiltak som blant annet skal gi trygdede økte insentiver til å gå tilbake til arbeid.

– Vi vil nå legge om hele velferdspolitikken for å få til bedre individuell oppfølging, med arbeid og aktivitet i fokus, sier statssekretær Støstad.

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Haakon Hanssen har hatt mange gode ansatser til en fornyet satsting på å få flere i arbeid. Til høsten må regjeringen skape handling av de gode intensjonene. Vi tror ikke Hanssen vil lykkes uten å bruke både gulrot og pisk, incentiver og upopulære tiltak.