Solgløtt for SAS Braathens

SAS Braathens ser ut til å ha vunnet kampen mot Konkurransetilsynet, og sommerslaget om kundene. Men det er ubehagelig fortsatt å være i klørne på Økokrim – og enda mer ubehagelig blir konkurransen i høst med flyselskaper som ikke er så kostnadstunge som SAS, skriver redaktør Magne Lerø.

Norske flypassasjerer er ikke spesielt langsinte. SAS Braathens økte passasjerantallet med 11 prosent i juli måned, sammenliknet med i fjor. Dette er ny sommerrekord. SAS-konsernet noterer seg for en økning på 6,9 prosent.

De gode sommertallene har nok sammenheng med at selskapet har satt ned prisene. Samtidig forteller det at selskapet ikke blir utsatt for noen kundeboikott, slik mange flyreisende truet med i flykaoset tidligere i år. SAS har fortsatt et elendig omdømme, men når vi skal ut og reise, er det pris og flyavganger som tydeligvis er avgjørende. I SAS gleder man seg selvsagt stort over at spådommene om at kundene vil straffe dem hardt, så langt ikke synes å slå til.

Analytikere regner med at SAS klarer overskudd i år, men peker på at selskapet langt fra er over krisen. Norwegian og andre lavprisselskapet ekspanderer. SAS må regne med en enda tøffere konkurranse i høst.

SAS må nok vente en stund før de får ro til bygge opp omdømmet. I juni tok Økokrim ut tiltale mot selskapet for uberettiget tilgang til data og misbruk av forretningshemmeligheter tilhørende Norwegian Air Shuttle ASA. Tiltalen gjelder overtredelse av paragraf 294 og 145 i straffeloven. De anklagens for å ha brukt stjålet data fra selskapet til bruk i egen forretningsstrategi for å matche priser og kapasitet i konkurranse med Norwegian.

Blir selskapet dømt, vil det koste SAS Braathens dyrt. Norwegian, som den skadelidende part, har varslet en sivil erstatningssak mot konkurrenten. De har ikke bestemt seg for hvor mye de vil kreve i erstatning, men hevder de har hatt et inntektstap på 113 millioner kroner.

I fjor vedtok Konkurransetilsynet å gi SAS Braathens en bot på 20 millioner for misbruk av sin dominerende stilling i markedet. Ifølge tilsynet hadde SAS Braathens satt prisene på flyruten Oslo–Haugesund kunstig lavt for å presse Coast Air ut av ruten. Konkurransetilsynet mente de hadde gjort det samme på ruten Oslo–Ålesund. Her har tilsynet varslet en bot som kan bli på inntil 30 millioner kroner.

SAS nektet å akseptere boten, og hevdet at de ikke hadde foretatt seg noe ulovlig. I slutten av juli slo Asker og Bærum tingrett fast at selskapet ikke hadde brutt lover og bestemmelser når det gjelder ruten Oslo–Haugesund. Hvis staten ikke bestemmer seg for å anke, er det sannsynlig at Konkurransetilsynet trekker tilbake varselet om en bot på inntil 30 millioner på ruten til Ålesund. Dommen slår fast at det er lov å konkurrere selv om man er en dominerende aktør. Det er i praksis full oppslutning om det syn SAS Braathens har hevdet hele veien.

Dette er et nederlag for Konkurransetilsynet. Det er imidlertid et nederlag de kan leve med. Det er nå en gang slik at også det offentlige må få rettens hjelp til å trekke grense mellom lovlig og ulovlig. Det kan virke som om tilsynet er overivrige i tjenesten.

SAS Braathens ser ut til å ha vunnet kampen med Konkurransetilsynet. De har kommet seg velberget gjennom sommerslaget om kundene. Det er plagsomt å være i klørne på Økokrim. Det som blir mest plagsomt, er å klare konkurransen med Norwegian og andre lavprisselskaper som har lavere kostnader enn det SAS i dag har. Nå leter SAS etter en ny toppsjef. De trenger nok en kostnadskutter. For å få brukbar lønnsomhet synes det mer aktuelt for SAS Braathens å bygge seg ned enn å bygge seg opp.