Bergesen jr. halvveis utmeldt

Da forstår vi det slik at NHO bare ikke vil bruke mer penger på barnehageplasser og bedre veier, ikke på utdanning og hjelp til eldre og syke. NHO bør ikke melde seg ut av prioriteringsdebatten og bare spille den samme gamle skatteplata om igjen, skriver redaktør Magne Lerø.

Det er en eldgammel nyhet at NHO krever at formuesskatten fjernes. Men NHO-sjef Finn Bergesen jr. mener at en god ting ikke kan sies for ofte. NHO nøyer seg vanligvis med å kreve lavere skattlegging av næringslivet. NHO ga imidlertid motvillig støtte til regjeringen Bondevik, som ville kutte ut formuesskatten og istedenfor skattlegg utbytte. Det endte med at utbytteskatten ble innført, og formuesskatten ble i første omgang kun redusert. Fjerning av formuesskatten står ikke på de rødgrønnes prioriteringsliste. Skrekkscenarioet er at de rødgrønne finner på å øke både utbytteskatten og formuesskatten, med henvisning til at næringslivets går så det griner for tiden. Finn Bergesen jr. advarte i går mot å beskatte næringslivet ytterligere. Det vil bremse både veksten og innovasjonen.

I en tid hvor staten strengt tatt ikke trenger penger, er det ikke lenger gode argumenter for formuesskatten. Det er bedre å beskatte utbytte enn formue. Formuesskatten er en særnorsk ordning. Tiden arbeider for harmonisering av næringslivets rammevilkår. Bergesen får smøre seg med tålmodighet. Det er ikke utenkelig at de rødgrønne kan komme til å fjerne formuesskatten. Men da kommer det annen beskatning i stedet.

Finn Bergesen jr. vil ikke gå inn i diskusjonen om alternativene til formuesskatt. Han vil ikke en gang mene noe klart om økt boligskatt, som nær sagt alle økonomer har sagt er å foretrekke dersom man først skal øke skattenivået.

– Det er ikke vår oppgave å finne skatteobjekter for regjeringen. Den jobben greier de utmerket selv, sa Bergesen til pressen i går.

Dagens Næringsliv skriver på lederplass at «NHOs fortvilte bønn og halvveise tilbaketog viser hvor farlig det kan være å argumentere for omlegging av skattesystemet i en retning som innebærer at noen skatter øker og andre reduseres». Når Bergesen ikke vil snakke om skatteøkninger, mener DNs redaktør at han har lært. Og legger til at det er altfor få som bare snakker om skattelettelser.

Dette er en tvilsom strategi. Hvis NHO bare maser om skattelette og ikke går inn i den skattedebatten som føres, vil NHO redusere sin betydning. Det er nettopp ved å vise at man kan ha flere tanker i hodet samtidig, at man evner å skille mellom primærstandpunkt og nest beste sekundærstandpunkter, NHO blir en nyttig samtalepartner. NHO må ikke forfalle til å bedrive en enkel kjepphest-politikk. NHO skal ivareta bedriftenes interesser. De må også vise at de er i stand til å ha et politiske breddeperspektiv om de vil være en aktør som blir lyttet til.

Bergesen var nær ved å trå feil på sin pressekonferanse i går, da han advarte mot økt offentlig forbruk. Dette er også et velkjent NHO-standpunkt. Økt offentlig forbruk kan føre til økte lønninger og økt rente.

Nå er det imidlertid denne regjerings politikk at de vil satse mer på offentlig sektor, mer på eldreomsorg, mer på skole, mer på forskning, mer på barnehager, mer på veier, for å nevne noe. Er det slik å forstå at NHO er imot dette? Utfordringen, slik regjeringen ser det, er å bremse veksten i privat sektor for at man skal klare satsingen i offentlig sektor. Det Finn Bergesen jr. sier, blir bare «samme plata om igjen» for Kristin Halvorsen. Ett lyspunkt kan finansministeren glede seg over:
– Vi er for økt barnehagedekning, og det vet vi at våre bedrifter også setter høyt på sine ønskelister for å få mer tilgjengelig arbeidskraft.

– Det krever vel penger til kommunene?
– Dette koster penger, sier Bergesen til Finansvisen.

Da vet vi det. Mer penger til barnehager er altså NHO for. Og de vil ha mye mer til veier. Da må det være mer penger til skolene og pleie av den stadig økende gruppen av eldre de er imot.

Vi tar bare Bergesen på ordet når han advarer mot å bruke mer penger i offentlig sektor.